Open brief: De Koninkrijkspas voor Surinamers met een geboortedatum, die vóór 25 november 1975 ligt

Beste minister-president Rutte,

De Surinamers en de Surinaamse Nederlanders heten u van harte welkom op het grondgebied van de Republiek Suriname.

ot 25 november 1975 waren de inwoners van Suriname, die op het grondgebied van Suriname zijn geboren en dus op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, Nederlanders. Dus vanaf hun geboorte tot 25 november 1975 waren deze personen Nederlanders en hadden zij de Nederlandse nationaliteit. Zij hadden een Nederlands paspoort en konden ongehinderd en visum vrij reizen naar Nederland, het moederland in het Koninkrijk der Nederlanden.

Na 25 november 1975 werden de inwoners van Suriname Surinamers. Zij kregen voortaan een Surinaams paspoort. De meeste Surinamers waren destijds zeer boos, dat de onafhankelijkheid van Suriname tot stand is gebracht door de geheime agenda van de heer Henck Arron. De geschiedenis kent u.

Heden ten dage wonen er ca. 150.000 personen, die in Suriname zijn geboren en de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze Surinaamse Nederlanders zijn in Nederland geboren en zijn dus echte Nederlanders. De groep wordt geschat op 230.000 personen. Samenvattend: de 150.000 Surinaamse Nederlanders en de 230.000 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn Nederlanders en hebben een Nederlands paspoort.

Voorstel:
Hierbij verzoek ik u een Koninkrijkspas in te laten voeren. Deze Koninkrijkspas krijgen de personen, die vóór 25 november 1975 zijn geboren op het grondgebied van Suriname. Op deze pas komt duidelijk te staan, dat de persoon geboren is in het Koninkrijk der Nederlanden.
Met deze Koninkrijkspas kunnen de ex-Rijksgenoten zonder visum naar Nederland reizen. De Nederlandse regering onder leiding van de heer Mark Rutte kan de wijziging heel snel laten invoeren.

De samenwerking tussen Suriname en Nederland zal zeer bevorderlijk zijn voor beide landen.

Dennis Lapar
Directeur van Stichting FinanceSuriname
Email: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!