Veiligheidsmaatregelen worden opgevoerd vanwege stijging, verruwing van de criminaliteit

De veiligheidsmaatregelen worden opgevoerd. Dit is wat vrijdag 9 september tijdens een onderhoud tussen president Chandrikapersad Santokhi en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is besloten. Bij dit onderhoud waren ook minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, leidinggevenden van de verschillende veiligheidsdiensten en veiligheidsadviseurs van het Kabinet van de President aanwezig.

Het staatshoofd heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit over de stijgende en verruwende criminaliteit. 

Besloten is om de surveillance op te voeren. Het Korps Politie Suriname (KPS) zal met ondersteuning van het Nationaal Leger (NL) wegcontroles houden en roadblocks opzetten. Ook worden de surveillances opgevoerd. Politie zal samen met militairen zichtbaarder zijn in de samenleving. Deze maatregelen maken deel uit van het criminaliteitsbeheersingsplan van het KPS.

Buurtwachten en veiligheidsbedrijven zullen ook worden betrokken om het veiligheidsgevoel bij burgers terug te brengen.

De autoriteiten hebben ook van gedachten gewisseld over de grensoverschrijdende criminaliteit. De verschillende bilaterale samenwerkingen zullen worden geïntensiveerd om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.

Vanuit het KPS zal de communicatie met de samenleving ook worden opgevoerd. Om het tekort aan manschappen bij KPS op te vangen heeft president Santokhi concrete voorstellen gedaan, zoals het inzetten van de reservepolitie. Verder is trainen en opleiden van inactieve ambtenaren tot reservepolitie voorgesteld. 

  • Wanneer het politiekorps de communicatie met de samenleving wil opvoeren, dan zou zij er goed aan doen om te werken aan actuele politieberichten en niet pas melding maken van ongevallen en misdrijven wanneer bepaalde media er al melding van hebben gemaakt en veelal ook nog met onvolledige en soms onjuiste informatie. Daarnaast zou het toe te juichen zijn wanneer de eigen afdeling Voorlichting beter bereikbaar zou zijn voor de media en (sneller) reageert op gestelde vragen en opmerkingen. De redactie van Dagblad Suriname benaderde maandag 5 september het hoofd Voorlichting, juist met de vraag of er sprake is van een toename van de criminaliteit, en kreeg als antwoord, dat pas eind van de week gereageerd kon worden, omdat het hoofd Voorlichting ‘op les’ was…..
error: Kopiëren mag niet!