Medisch directeur MMC Nieuw Nickerie uit functie ontheven

Drs. Djoties Jaggernath, medisch directeur bij het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nieuw Nickerie, is uit zijn functie ontheven. Dit deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vrijdag 9 september mee na een onderhoud met het crisisteam, dat zijdens de regering belast was met het management van het ziekenhuis.

De medisch directeur was per 15 juli dit jaar op non-actief gesteld. Na een periode van persstilte, waarin de ontwikkelingen rond het Mungra Medisch Centrum met president Chandrikapersad Santokhi zijn besproken, heeft de regering het besluit genomen de ziekenhuisdirecteur uit zijn functie te ontheffen.  

Volgens minister Ramadhin is geconstateerd, dat de gewezen directeur handelingen, die niet door de beugel kunnen, heeft gepleegd bij een andere organisatie. Op basis hiervan is er een dossier opgestuurd naar de procureur-generaal (PG) om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

“Het is een directeur die geplaatst is onder deze regering, onder deze minister, maar wij gaan niet accepteren dat er gesold wordt met de belangen van het volk”, aldus de bewindsman. Hij voegt verder eraan toe: “Ik wil hiermee aangeven, dat wij diehard zijn in het bereiken van onze targets. Dus wanneer er zaken zijn die niet door de beugel kunnen, dan moeten wij dat oplossen.”

Minister Ramadhin zegt dat er gewerkt zal worden aan het “in place” hebben van een traject voor de continuïteit van processen.

De komende periode zal de aandacht gaan naar het versterken van de financiële positie van het ziekenhuis, vooral vanwege de vele schulden. Daarnaast zal gewerkt worden aan een efficiëntere bedrijfsvoering en verbeteringen waar nodig. Een clusterteam van ministers zal frequent met crediteuren en leveranciers overleg voeren voor gunstige betaalregelingen. Binnen niet al te lange tijd zal er ook duidelijkheid gegeven worden over de installatie van een interim managementteam.”

Belangrijke besluiten

Vanwege de alarmerende situatie van het Mungra Medisch Centrum werd in april dit jaar een crisisteam ingesteld. Bekend was dat op dat moment er een aantal diensten niet optimaal functioneerde en dat het ziekenhuis vele schulden had. Intussen is het doorlichtingsrapport uitgekomen welke president Chandrikapersad Santokhi op 9 september besproken heeft met het crisisteam en adviseurs. Uit dat onderhoud zijn belangrijke besluiten voortgekomen.

Een van de beslissingen betrof de financiële situatie van het ziekenhuis. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het crediteren, oftewel het in standhouden van de financiële administratie, zullen worden versterkt. Verder heeft het crisisteam de nodige interventies gepleegd om te geraken tot het weer optimaal hebben van enkele afdelingen die niet functioneerden. Het laboratorium, dat geruime tijd niet toegankelijk was voor de samenleving, kan weer worden bezocht. 

Overschot van ruim 300 personeelsleden….

Er is daarnaast geconstateerd dat er een overschot is van ruim 300 personeelsleden. Hierin komt herstructurering.  “Niemand gaat hun job verliezen, dat moet wel duidelijk zijn”, deelde minister Ramadhin van Volksgezondheid mee. “Belangrijk is dat de mensen efficiënt en effectief worden ingezet. We denken meer in de richting van bejaardenzorg of thuiszorg.” 

Een clusterteam van ministers zal frequent met crediteuren en leveranciers overleg voeren voor gunstige betaalregelingen. De bewindsman gaf verder aan dat het directieteam per direct ondersteuning krijgt van een interim-managementteam, bijgestaan door twee adviseurs van de president. Binnen niet al te lange tijd zal er ook duidelijkheid gegeven worden over de installatie van het interim managementteam.

error: Kopiëren mag niet!