Klimaatverandering zal uiteindelijk leiden tot stijging voedselprijzen

Eén derde deel van Pakistan ligt onder water. Meren en rivieren komen droog te liggen in onder andere Californië in de VS, Spanje en Italië en andere delen van Europa. ”Kijken we naar deze ontwikkelingen, dan betekent het dat voedselprijzen omhoog zullen gaan”, zegt politicus Richard Kalloe. Door de hitte en klimaatverandering zullen de opbrengsten per hectare omlaag gaan. 

“Met andere woorden voedsel zal duurder worden. Want naast de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, hebben we te maken met regen die veel komt en extremere hitte in verschillende landen. In Suriname hebben we mangrove langs de kust geplant, echter kan dit geen bescherming bieden tegen de zee, het voorkomt wel vernietiging van de kuststrook, maar het houdt het water niet tegen. Daarnaast maken wij mee dat door het hemelwater, dat veel is gevallen in het afgelopen jaar, delen van Paramaribo, Brokopondo, Para en Marowijne onder water zijn komen te staan. Dat komt  niet alleen door de regen, maar ook doordat alle afvoeren niet deugen”, aldus de politicus. 

Kalloe geeft aan, dat in 1997 Suriname een klimaatrapport heeft ontvangen waarin de gevolgen van klimaatverandering stonden aangegeven. “De conclusies van dat rapport toen logen er niet om en dat was, dat de hele kuststrook onder water zou lopen. Overal waar 80% van de mensen woont gaat onder water lopen. De Surinaamse regering heeft tot nu toe niets daaraan gedaan.” Hij zegt dat de regering zit te wachten totdat men onder water loopt, maar dan is het te laat. Alle afvoeren, kanalen, sluizen functioneren niet, daarom lopen de plaatsen onder.

Saramaccapolder is onder water blijven staan, omdat de sluizen te Uitkijk niet functioneren en niet onderhouden worden. “Als we praten over het probleem van wateroverlast, aan de ene kant een stijgende zeespiegel en aan de andere kant grote hitte, zal dat als gevolg hebben dat oogsten gaan mislukken en de productie afneemt van rijst, koffie, cacao en andere agrarische producten zoals tarwe en granen. Dat gaat zich allemaal vertalen in stijgende voedselprijzen”, stelt Kalloe.

Wil je stijgende voedselprijzen voorkomen dan moet je de productie omhoog brengen. En dat betekent investeren in voedselproductie. “Echter is er geen landbouwbeleid noch ontwikkelingsbeleid. Er wordt alleen over de problemen gesproken, commissies worden benoemd, maar er wordt niets gedaan.” Door de gevolgen van klimaatverandering, die al merkbaar zijn en door het ontbreken van een gedegen landbouwbeleid gaat de voedselproductie omlaag, dat verder ervoor zal zorgen dat we te maken krijgen met koopkrachtverlies, stijgende voedselprijzen en uiteindelijk een toename aan armoede. 

“We wisten reeds 20 tot 30 jaar van te voren wat er zou gebeuren. Echter hebben achtereenvolgende regeringen niets gedaan. Instanties die ervoor moeten zorgen dat deze problemen uitgelokt worden doen dat niet en dat komt, omdat ze in hoge mate incompetent zijn. Echter is dit niet het laatste. We zullen in het komend jaar meer regen zien. Meer dan in het afgelopen jaar. Laat de regering nou dus eens doen waarvoor ze gekozen is”, zegt de politicus resoluut. 

NK

error: Kopiëren mag niet!