Visserij brancheorganisaties: Inhoud verklaring Guyanese regering minachting Surinaamse wetgeving

De Surinaamse visserij brancheorganisaties noemen de inhoud van de uitgegeven verklaring door de Guyanese regering in de kwestie visvergunningen, een minachting van de Surinaamse soevereiniteit en wetgeving.

De Guyanese regering heeft maandag in een verklaring zijn scherpe afkeuring uitgesproken over wat zij noemt “intimidatie” van Guyanese vissers door de Surinaamse autoriteiten. Ze roept voorts de Surinaamse regering op zich te houden aan gemaakte afspraken voor het verstrekken van 150 visvergunningen aan Guyanese vissers. 

Illegaal en tegen de wet 

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), de Surinaamse Seafood Associatie (SSA) en het Visserscollectief zeggen in een gezamenlijk uitgegeven verklaring (zie onderaan) te moeten constateren, dat de Guyanese regering diplomatieke en politieke middelen aanwendt om de staat Suriname ertoe te bewegen aan Guyanese vissersvaartuigen, welke illegaal actief zijn in Surinaamse wateren, buiten de wettelijke voorschriften en regelgeving om, vergunningen toe te kennen.

De visserij brancheorganisaties zeggen sedert augustus 2021 in afwachting te zijn van de inhoud van overeenkomsten, schriftelijk door de staat met Guyana gesloten, dan wel mondeling aan de Guyanese regering kenbaar gemaakt, voor zover dit het geval mocht zijn. De inhoud van dergelijke afspraken zijn nimmer aan de brancheorganisaties of aan het publiek kenbaar gemaakt. De visserij brancheorganisaties zeggen conform bepalingen in de Grondwet, dat de Guyanese regering zich niet kan beroepen op enige bindende toezeggingen zijdens de staat Suriname. Ze zeggen dat controle en handhaving door de autoriteiten van geldende regelgeving door de Guyanese regering wordt veroordeeld en publiekelijk als “harrasment” wordt aangemerkt. Ze zien dit als minachting door de Guyanese regering van de nationale regelgeving evenals inbreuk op de soevereiniteit.

Toezegging gedaan

De Guyanese regering herinnert Suriname aan de toezegging gedaan aan president Irfaan Ali in 2020 voor het verstrekken van 150 visvergunningen aan Guyanese vissers. In de verklaring wordt het bij de naam noemen van president Chandrikapersad Santokhi vermeden. Die zou tijdens een officieel werkbezoek aan Guyana in 2020 de bewuste toezegging hebben gedaan aan zijn Guyanese ambtgenoot.

In de verklaring van de Guyanese regering wordt wel expliciet melding gemaakt van besprekingen tussen minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn Guyanese counterpart Zulfikar Mustapha. Deze besprekingen vonden plaats op  grond van de gedane toezeggingen aan de Guyanese president. Tijdens deze besprekingen op ministerieel niveau, zou volgens de verklaring van de Guyanese regering zijn overeengekomen, dat Suriname een bedrijf zou oprichten aan welke de 150 visvergunningen zouden worden verstrekt.

Er zou zijn overeengekomen. dat per 1 januari 2022 de vergunningen zouden worden verstrekt. De namen van de 150 Guyanese vissers zijn doorgegeven aan Suriname. 

Vraagt naar stand van zaken

De Guyanese regering zegt tot op heden niet geïnformeerd te zijn over de status van het op te richten bedrijf en de uitgifte van de visvergunningen. Ze roept de Surinaamse regering op zich te houden aan haar “commitment” en duidelijkheid te geven over de stand van zaken rond de  visvergunningen.

“Terwijl de uitgifte van de visvergunningen uitblijft, ondergaan onze vissers continue intimidatie door de Surinaamse autoriteiten, waarbij onder andere vissersvaartuigen in Suriname zijn gestrand en niet terug kunnen keren naar Guyana uit vrees voor verlies van hun vergunning”, aldus staat in de verklaring van de Guyanese regering.

SS

error: Kopiëren mag niet!