Suriname heeft zelf een strop om de nek gedaan

De regering Santokhi-Brunswijk is in een arrangement getreden met het IMF. Micle F., restauranteigenaar, geeft aan onlangs geluisterd te hebben naar een interview van Faried Pierkhan met Karel Eckhorst over de stand van zaken rond het IMF programma. Wat voorlopig bekend is, is dat deze regering, voornamelijk de VHP, toen zij in de oppositie heeft gezeten, tegen de komst was van het IMF toen Bouterse onder leiding van de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad ook een arrangement maakte met het IMF. Deze bracht met zich mee, dat verhogingen doorgevoerd moesten worden, waaronder energietarieven.

Toen de zaken in aantocht waren, was het voornamelijk de VHP met alle andere groepen die het oneens was met het feit dat de regering de energietarieven wilde verhogen en heeft toen druk gezet op de regering om uit het IMF te treden. De regering Bouterse heeft delen van de middelen van het IMF die zij hadden gekregen een andere bestemming gegeven. De gelden hebben de bestemming niet bereikt die zij moesten bereiken. 

Nu zit de VHP in de coalitie en het verwonderd de ondernemer enigszins, dat in tegenstelling tot wat ze heeft gepropageerd en mensen toen op straat voor had gebracht, de partij in arrangement is getreden met het IMF. Persoonlijk zegt hij geen voorstander geweest te zijn van het idee in zee te gaan met het IMF. Simpel, omdat alle experts en landen waar het IMF het voor het zeggen had, hebben uitgewezen dat in die landen niets is veranderd en juist de burger voor de rekening moest opdraaien. De verarming heeft niet alleen met financiële middelen te maken, maar gaat ook gepaard  met geestelijke slachtoffers en het niet in staat zijn zichzelf te kunnen ontwikkelen alsook hun gezinnen. 

Deze regering is dus een overeenkomst aangegaan voor een bedrag van $ 688 miljoen met het IMF welke in tranches uitgekeerd zal worden. De tranches zijn uitgezet voor 36 maanden. De tranches die zij zullen krijgen is kwartaalsgewijs $ 57 miljoen dat ze in 12 tranches zal krijgen. Tot nu toe zijn 2 tranches aan middelen gekomen en de derde is on hold gezet in juni. Er wordt aangegeven dat een van de primaire redenen is, dat de regering haar afspraken met het IMF niet is nagekomen, omdat zij volgens een regeling een aantal zaken moet doorvoeren.

Die regeling houdt in, dat de regering moet stoppen met alle subsidies aan de nutsbedrijven, zoals de SWM, de EBS en andere organisaties waar ze subsidie aan betaalt. Er is geen back up plan om eventuele slagen op te vangen en wordt alles afgewenteld op de burgerij. De regering is afhankelijk van het IMF en de tranches die nog moeten komen, omdat het wordt gebruikt voor begroting ondersteuning en betalingsbalanssteun. Stopt die steun abrupt, dan zal de regering geen geld hebben om het land te kunnen draaien. De druk van het IMF is te zwaar voor deze samenleving. Dat zien we al door verschillende escalaties binnen de samenleving. Er gaat geen week voorbij of er wordt ergens gestaakt of wordt er een sit down actie gehouden waarbij 99% te maken heeft met verandering van de leefomstandigheden. De onkosten van de burger overstijgen zijn inkomsten.

“Wie de regering heeft geadviseerd om in zee te gaan met het IMF is onduidelijk, maar dit was zeker niet het afgesproken plan bij de verkiezingen beloofd aan de burgers.”

Het is vooralsnog onduidelijk of leden van de VHP op de hoogte waren van dit besluit om samen te werken met het IMF. Het is best wel mogelijk dat dit plan is besproken met ‘verborgen’ adviseurs die niet bekend waren in de grote contreien. De regering Bouterse heeft in de periode 2015-2020 een goed geoliede organisatie gedraaid van geldverspilling waarvan men dat niet wil noemen als te zijn diefstal. Het is tot nu toe niet verklaard wat er met miljoenen aan gelden is gebeurd. De regering Santokhi-Brunswijk heeft een totale failliete staat overgenomen. Deze regering heeft bilaterale schulden overgenomen en multilaterale schulden welke men heeft gemaakt met de IDB en CDB. Niet te vergeten die grote schuld van Opperheimer.

Als hij het voor het zeggen had, zou hij de regering adviseren uit het arrangement te treden met het IMF, omdat ze geen geld kunnen lenen zolang zij erin blijven. En als je geen geld kan lenen om die machine door te draaien en een herschikking doet van de bestaande schulden zal dat ertoe lijden dat die motor vastloopt. “We zien dat deze regering vooralsnog foto’s maakt, handjes schudt, conferenties bezoekt, maar het netto resultaat is nihil. De regering moet spoedig uit dit arrangement treden en de adviseurs die haar het advies hebben gegeven met het IMF in zee te gaan, vervangen. Het is de president ten zeerste aangeraden, dat hij mensen binnen zijn contreien heeft die op de hoogte zijn van praktische zaken en het gevoel van die burger tot uiting kan brengen”.

Intussen wil de regering weer in gesprek met het IMF op basis van het feit, dat de situatie in de wereld is veranderd vanwege de oorlog in Oekraïne en door de boycot van Rusland door het westen. Men wil dus een gesprek voeren om deze veranderingen aan te kaarten om tot een gebalanceerde oftewel geactualiseerd programma te komen. Dat gaat ook een poos duren voordat men dat heeft en in afwachting daarvan blijft die motor klem. Wanneer die goedkeuring komt gaat men die actualisering vragen van die executive board wat ook een poosje kan duren.

“Door dit programma merken we dat mensen hun leven helemaal ondersteboven raakt, ze komen niet meer uit, maar ook bedrijven worden kapot geslagen. In hoeverre de regering op de hoogte is van het werkelijke leed van mensen is niet bekend. Echter is duidelijk, dat indien de regering niet uittreedt uit het arrangement met het IMF dit besluit kan lijden tot de val van deze regering”, aldus deze ondernemer.

NK

error: Kopiëren mag niet!