Minister Sewdien bespreekt met boeren uit groente- en fruitsector exportmogelijkheden

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zaterdag 3 september een gesprek gehad met boeren uit de groenten- en fruitsector uit de districten Saramacca, Commewijne en Wanica. Bij dit gesprek waren ook de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga en VHP-Assembleelid Radjendre Debie aanwezig.

Aanleiding van dit gesprek was een gedachtewisseling van de bewindsman met landbouwers die nu reeds grote arealen met groenten en fruit beplanten voor de lokale markt. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor export van groenten en fruit naar de Caricom-landen, met name Barbados. In het bijzonder wordt nagegaan hoe invulling gegeven kan worden aan het besluit van de Caricom Staatshoofdenconferentie om in 2025 25% minder voedsel te importeren. In dit kader heeft minister Sewdien de informatie van zijn bezoek aan Barbados met de aanwezige boeren gedeeld en aan hen voorgehouden welke mogelijkheden er zijn.

Aangezien groenten en fruit thans erg duur zijn op de lokale markt, is het van belang om eerst te kijken naar de mogelijkheden van areaaluitbreiding en productieverhoging bij de boeren die al in het groot met de nodige expertise groenten en fruit telen.

Deze gedachtewisseling met de boeren in de praktijk heeft tot enkele besluiten geleid, met name dat het ministerie de nodige begeleiding en ondersteuning aan de boeren moet geven ter realisering van de gestelde doelen, om vervolgens op reguliere basis aan tafel te zitten om de zaken welke ontbreken daar invulling aan te geven.

De aanwezige boeren waren de mening toegedaan dat er van de zijde van het ministerie een faciliterende rol moet zijn, indien er meer productie op gang moet worden gebracht. In het kader van exporten naar nieuwe afzetmarkten, met name Barbados, hebben de boeren benadrukt dat zij bereid zijn investeringen te plegen ter productieverhoging, maar het ministerie dient te ondersteunen met de nodige begeleiding en assistentie.

De condities waaronder geleverd dient te worden aan Barbados, moeten volgens de boeren duidelijk zijn. In dit kader heeft minister Sewdien de toezegging gedaan, dat hij op het ministerie deskundigen zal aanwijzen om de boeren verder te begeleiden. In de nabije toekomst zullen de gesprekken worden voortgezet, waarbij gedetailleerde marktinformatie aan de boeren verstrekt zal worden. De boeren zijn hoopvol gestemd.

error: Kopiëren mag niet!