Goedkope zonne energie halfslachtig besluit overheid

De regering heeft onlangs een besluit genomen dat ze voor zonne-energie systemen vrijstelling zal verlenen met betrekking tot  de kosten rond invoerrechten. En de vrijstelling is gesteld op 90% van de rechten op deze invoer. De regering geeft aan dat het doel is zonne – energie systemen toegankelijker te maken voor de samenleving. Echter is er wel aangegeven dat de batterijen niet vrijgesteld zijn van invoerrechten /heffingen. 

Ramon S. elektricien van beroep geeft in een interview met Dagblad Suriname aan, dat het erop neerkomt dat dit besluit uiteindelijk weer tot niets gaat leiden voor die burger, omdat de hoge kosten van deze vorm van energie opwekken niet zozeer zit in de zonnepanelen, maar in de baterijen. Omdat de energie dat wordt opgevangen door de panelen wordt opgeslagen in de baterijen. 

“In Suriname kunnen we de energie die je opwekt en opslaat in zo een batterij niet verkopen aan de EBS, omdat we die regelgeving niet hebben. En die hoge kosten zitten in de baterijen. En juist daarvoor is er geen vrijstelling verleend door de overheid”, geeft hij aan. 

Ramon S. vraagt zich af hoe de regering, die de samenleving tegemoet wil komen, als men bij de kern van energiewinning te weten de opslag in batterijen, geen vrijstelling verleend. Deze burger vraagt zich tevens af wie de adviseurs zijn die zulke halfslachtige voorstellen doen.

De regering zegt ook, dat deze regeling maar voor 12 maanden geldt. Dat is weer zo een halfslachtig besluit, vindt de electricien, omdat je zonnepanelen energie niet in een periode van 12 maanden kan uitrollen. De reden hiervoor is dat:

– de samenleving eerst goed geïnformeerd moet zijn in hetgeen dit proces inhoudt.

– de voordelen moeten duidelijk zijn voor de samenleving

– Er moet gekeken worden naar wat er gedaan moet worden met een overschot aan zonne – energie en als het eventueel verkocht kan worden .

– als je zegt dit voor de samenleving te doen, moeten de kosten bekend zijn, want de directe kosten zitten in de aanschaf van de batterijen. 

“Een 6 kwh batterij kost rond € 5.000 en daar bovenop ga je nog invoerrechten betalen. Die burger voor wie jij zegt dat je het wil doen,  gaat dit niet kunnen betalen, want op de primaire lasten wordt geen vrijstelling verleend. Je zal een heel conceptplan in place moeten hebben gericht op milieuvriendelijkheid, klimaatakkoorden etcetera. Er zal dus een projectie moeten komen van minimaal 5 – 10 jaar. Dit is naar mijn mening wederom een half gebakken plan van de overheid die milieuvriendelijk moet lijken”, aldus deze vakman . 

error: Kopiëren mag niet!