Vereniging Rechtspositie Militairen bespreekt aandachtspunten met minister Mathoera

Onlangs berichtte Dagblad Suriname over de oprichting van een militaire vakbond onder voorzitterschap van Rodney Cairo. De bond zal vooral de rechtspositie van alle militairen gaan beschermen. 

Gesprek met de minister 

In het verlengde hiervan en in het kader van openbaarheid van goed bestuur en transparantie deelt de bond met de samenleving, dat recentelijk er een gesprek is geweest tussen de vakbond, de minister van Defensie Krishna Mathoera en een deel van de legerleiding.

De bond heeft na de kennismaking drie punten uit haar wensenpakket die van eminent zijn aangehaald. De drie punten zijn:

1. 150% loonsverhoging voor een ieder die valt onder de defensie organisatie.

2. Premium SZF kaart voor een ieder die valt onder de defensie organisatie en hun gezin.

3. De werkomstandigheden.

Wensenpakket

Op de vraag van Dagblad Suriname hoe deze onderhandeling is verlopen geeft de voorzitter te kennen, dat de minister vond dat het een kennismaking was, maar de leden vonden dat de drie belangrijke punten aangekaart moesten worden en dat is dus ook gebeurd in het gesprek.

Verder geeft hij aan, dat er slechts gesproken is over de drie punten van het wensenpakket. Hij geeft aan dat bij de eerstvolgende onderhandeling de 3 punten van het wensenpakket overgedragen zullen worden aan de minister. Dit zal volgens de voorzitter op korte termijn plaatsvinden.  De stand van zaken is op dit moment dat wordt gewacht op een vervolggesprek met de minister. 

Uitkomst en verwachtingen van het gesprek 

De bond was sterk vertegenwoordigd door zowel het bestuur, Antoon Karg die rechtsbijstand verleend aan de bond, en de Raad van Advies. In gesprek met Dagblad Suriname zegt de voorzitter: “Wij van de bond willen door middel van dialoog, transparantie en medezeggenschap samen met de minister dat de zaken van de actieve militairen, ex-militairen, gepensioneerden en van de burgers die op basis van een burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst, als militair personeel van het ministerie van Defensie worden aangemerkt, alsook van hun nabestaanden in orde zijn.” 

Verder zal de bond een Algemene Leden Vergadering, ALV, uitschrijven en de leden voorhouden wat er is besproken tussen beide partijen en wat de minister en de waarnemend bevelhebber aan de bond hebben voorgehouden.

Indien is gebleken dat er geen voldoening is voor wat betreft de beantwoording van de vragen of een antwoord blijft uit, dan zal er volgens de voorzitter een beslissing genomen worden binnen een ALV.

GW

error: Kopiëren mag niet!