Rotary Quota informeert samenleving over symptomen van (dreigend) hartinfarct bij vrouwen

Een aantal jaren geleden startte Quota Suriname een campagne om de aandacht te vestigen op doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen: hart- en vaatziekten.                                                                             

In 2013 werd er een lezing gehouden in het Marriot Hotel en in 2015 werden enkele districten bezocht: een lezing in Streekziekenhuis Nickerie en de Heart for Women Karavaan in Commewijne en Saramacca.

De komende tijd zal de serviceclub Rotary Club of Paramaribo Quota deze bewustwordingscampagne voortzetten. Er wordt gestart met infomercials: behalve de Nederlands gesproken versie is er nu ook één in het Sranantongo. Het is de bedoeling vrouwen alert te maken op symptomen van een (aankomend) hartinfarct. Bij vrouwen kan deze levensbedreigende aandoening zich namelijk anders presenteren dan bij mannen en het is daarom belangrijk om de voortekenen te herkennen.                                           

Uiteraard kunnen deze symptomen ook door andere ziekten worden veroorzaakt, maar om een (dreigend) hartinfarct vast te stellen of uit te sluiten, dient men zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen.

Met het creëren van een groter bewustzijn (awareness) voor doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen wereldwijd, wil Rotary Quota bewerkstelligen dat vrouwen meer aandacht besteden aan een gezonde leefstijl.                            

Voorts dienen vrouwen, vooral de ouderen onder ons, elke klacht serieus te nemen en die niet automatisch toe te schrijven aan hyperventilatie, spanningen of de overgang. Het is belangrijk om tijdig de huisarts te bezoeken, zodat er kan worden onderzocht of er sprake kan zijn van een hartaandoening.       

Herken de symptomen die kunnen wijzen op een hartaanval bij vrouwen:

 • plotselinge duizeligheid, kortademigheid of ernstige vermoeidheid;
 • hartkloppingen (hartbonzen);
 • branderig of drukkend gevoel op de borst;
 • pijn in de nek, kaken, schouders of op de rug tussen de schouderbladen;
 • pijn in de maagstreek eventueel met misselijkheid of braken.

Deze klachten kunnen zich bij vrouwen weken van tevoren manifesteren. 

Risicogroepen hartinfarct (hartaanval)
Sommige vrouwen lopen een groter risico dan anderen bij één of meerdere van de volgende factoren: 

 • één van de ouders ontwikkelde vóór het 60ste levensjaar een hart- en vaatziekte (de erfelijke factor);
 • roken en in iets mindere mate meeroken; 
 • diabetes;
 • overgewicht;
 • hoge bloeddruk;
 • verkeerde voeding;
 • chronische stress;
 • te weinig beweging;
 • toepassing van een hormoontherapie en in mindere mate het gebruik van de anticonceptiepil;
 • hevig snurken met stokken van de ademhaling (slaap apneu syndroom).

Bij vrouwen kan een hartinfarct zich zelfs weken van tevoren aanmelden in de vorm van: grote vermoeidheid, slechte nachtrust of kortademigheid.

PREVENTIETIP: of u nu man of vrouw bent, u verkleint de kans op hart- en vaatziekten door gezond te leven.

Bekijk de vernieuwde video in het Sranantongo via ons YouTube kanaal hier https://youtu.be/kpx1oKzYUt8

Het Heart for Women-initiatief van Rotary club of Paramaribo Quota.
No las yu ati, go check yu ati!

**************************

error: Kopiëren mag niet!