CIS zoekt samenwerking met aantal ministeries en organisaties in de aanpak van export wilde dieren

Conservation International Suriname (CIS) heeft afgelopen vrijdag, 2 september, een presentatie gehouden voor onder andere minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) in de kleine vergaderzaal op het ministerie. CIS zoekt samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en met name het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) dienst Mijnbouw, de Dienst ’s Lands Bosbeheer en de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU).

Voor de directeur van CIS, John Goedschalk, is de illegale dierenhandel een groot zorgpunt is en dat Suriname ook nog het enig land is waar wilde dieren legaal geëxporteerd worden.

  • Dagblad Suriname heeft de afgelopen jaren een aantal malen uitgebreid aandacht besteed in artikelen aan de legale export van in het wild gevangen dieren in Suriname, zelfs nu en dan bedreigde diersoorten. Jaarlijks worden duizenden dieren vanuit Suriname de hele wereld over gevlogen met als eindbestemmingen de handel, dierentuinen en de wetenschap. De organisatie CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) heeft een speciale handels database waarin per land, per jaar, kan worden gezien hoeveel en welke diersoorten onder andere Suriname naar welke landen exporteert.

De presentatie werd verzorgd door de CIS-medewerksters Jill Spreeuw en Shiralynn Hirosemito. Zij gingen in op het Wildlife programma, de rol die de wilde dieren normaliter in de bossen vervullen en de vernietiging van de beschermde gebieden. Ook de mogelijke samenwerkingsgebieden met de aanwezige stakeholders met name JusPol, GBB en NH zijn belicht. 

Directeur Goedschalk ging verder in op de status van de beschermde gebieden in Suriname en wat CIS kan betekenen in de samenwerking tussen JusPol en de andere stakeholders. Hij noemde trainingen die CIS kan verzorgen over wildlife, wildlife voorlichtingsactiviteiten en controle van de wegen die leiden naar de beschermde gebieden. Hij gaf aan dat er al een concept is dat CIS heeft opgesteld om dit vraagstuk aan te pakken. 

Minister Amoksi kijkt uit naar het concept en beloofde er werk van te maken de collega ministers te contacten voor deze samenwerking. 

Verder gaf de bewindsman aan, dat over de geïdentificeerde gebieden, zoals Galibi, beleid zal worden uitgestippeld omdat het strategische locaties zijn. De bewindsman heeft ook aangehaald dat er een politiepost in het gebied nodig is. 

Na de presentatie is met de stakeholders van gedachten gewisseld waarbij zij hebben aangeven welke projecten lopende zijn. “Naast dierenhandel en de vernietiging van de beschermde gebieden, worden ook mensenhandel, drugssmokkel, de veiligheid in Galibi en omgeving, alsook wapensmokkel in het gebied aangepakt”, aldus minister Amoksi. 

Vincent Esajas en Sjoerd Prika hebben de dienst Natuur Beheer van het ministerie van GBB vertegenwoordigd. Zij gaven aan op welk gebied zij de samenwerking als stakeholder kunnen ondersteunen. 

Minister Amoksi gaf verder aan, dat voor de samenwerking met de verschillende ministeries er een Memorandums of Understanding (MoU) opgesteld moet worden. Het beleid moet dan nationaal opgezet worden. Voor de uitvoering ervan is het ook belangrijk om uit te kijken naar betrouwbare mensen uit de gebieden; zoals de gidsen. 

Tot slot benadrukte de minister dat partijen zo spoedig mogelijk per schrijven op de hoogte gesteld worden over de verdere gang van zaken om het nationaal beleid voor het programma te schrijven en uit te voeren.

(Bron foto: MK Wildlife Consultancy)

error: Kopiëren mag niet!