Bond AZP nog steeds in beraad

Volgens bondsvoorzitter Lloyd Pool zijn de acties van de verpleegkundigen van het Academisch ziekenhuis Paramaribo (AZP) nog niet opgeschort. Hij stelt dat zolang de eisen van de bond niet zijn ingewilligd de bond in zal beraad blijven. “Het ligt aan de regering. Zolang we geen oplossing krijgen voor de problemen, gaat het beraad door” .

Pool zegt, dat het probleem van de loonreeks opgelost moet worden, de vaste aanstellingen voor een groep mensen moeten in orde gemaakt worden alsook het probleem van aanvullende medische voorzieningen voor het personeel. Dat zijn slechts enkele zaken die opgelost dienen te worden. 

Met de bond is volgens de minister van Volksgezondheid een achttal afspraken gemaakt. Deze afspraken zou voor meer dan 50% reeds zijn nagekomen. Er zou slechts één punt zijn waarover er geen duidelijke vooruitgang is bereikt, te weten het implementeren van de loonreeks en uitstappen uit FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) voor de zorg. Echter, daar wordt werk van gemaakt. Met het oog hierop en het feit dat de zorg gegarandeerd moet zijn, heeft de minister een beroep gedaan op de bond om de acties op te schorten. 

Pool geeft aan dat het personeel het niet eens is daarmee. “In het verleden is het vaker gebeurt, dat wanneer je stopt met het beraad de afspraken niet worden nagekomen. Het personeel wil niet meer gepakt worden daarmee.”

De minister noemde de acties onethisch. Omdat de zorg nooit weinig tot helemaal onbemand mag zijn. Ook de organisatie van dialyse patiënten gaf aan ondanks het feit dat zij begrip heeft voor de acties, het handelen van de bond toch onverantwoordelijk te vinden. Men zegt dat er dispensatie verleend moet worden aan de verpleegkundigen.

Als reactie hierop stelt de bondsvoorzitter niet aan de mening van mensen te willen komen. Een ieder heeft recht op zijn of haar mening. Men is het er gelukkig wel over eens, dat de problemen een oplossing moeten krijgen. NK

error: Kopiëren mag niet!