Wijziging Wet Zegelrecht goedgekeurd

De Nationale Assemblee heeft donderdag 1 september de wijziging van de Wet Zegelrecht oftewel de Zegelwet met algemene 36 stemmen goedgekeurd.

De wijziging betreft de verlaging van het percentage van 7% naar 4% van het zegelrecht dat betaald moet worden bij de overdracht van onroerend goed. Bij de overdracht van onroerend goed c.q  grond of perceel bedragen de totale overdrachtskosten tussen de 11 en 13%  van de waarde. Dit percentage is opgebouwd uit 7% zegelrecht, 0,6% kosten voor de GLIS (Grondregistratie en Land Informatie Systeem) en het resterend gedeelte zijnde notariskosten. Het percentage van 7% aan zegelrecht wordt betaald aan de overheid. 

Met de wetswijziging wordt dit percentage teruggebracht naar 4%. Gaat het echter om overdracht van grond of perceel in familieverband tot de tweede graad, de zogenaamde familieoverdrachten dan zal het zegelrecht slechts een ½% bedragen.

Met deze wetswijziging wordt tegemoet gekomen aan een maatschappelijk vraagstuk, waarbij perceeloverdrachten binnen de familie niet kunnen plaatsvinden vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Velen kunnen zich de hoge kosten verbonden aan zegelrecht niet permitteren. Hierdoor dreigt er een groot maatschappelijk probleem te zullen ontstaan, waaronder het boedelprobleem. 

De verlaging van het zegelrecht zal ook bijdragen aan een stukje rechtszekerheid van belanghebbenden.

Het voorstel tot wetswijziging is een initiatief van het Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP). Na aanname van de wet door het parlement zei Gajadien, dat hiermee een verkiezingsbelofte is ingelost. Hierop merkte de NDP-fractieleider, Rabin Parmessar, op het ten zeerste toe te juichen dat een verkiezingsbelofte is afgelost, doch dat hij ook uitkijkt naar de overig gedane verkiezingsbeloftes die verbeteringen zouden moeten brengen in het dagelijks leven van de bevolking.

SS

error: Kopiëren mag niet!