Nieuwe voorzitter VIDS pleit voor meertalig onderwijs

In gesprek met Dagblad Suriname laat de kersverse voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Muriël Fernandes, weten welke enkele van de doelen zijn die zullen worden nagestreefd.

Met haar collectieve aanwijzing tot voorzitter is zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de VIDS. Fernandes is geen onbekende wanneer het gaat om leiderschap, zij is tevens dorpshoofd van Cassipora. Het bekleden van de functie van voorzitter van de VIDS noemt zij een grote uitdaging. “Je moet rekening houden met de verschillende aspecten binnen ons traditioneel bestuur.” Zij wijst op de samenstelling, waarbij nagenoeg alle inheemse dorpen zijn vertegenwoordigd in de VIDS. “Je hebt de Trio, Wayana, Lokono en de Kalinya inheemsen.” 

Fernandes zegt dat zij tot voorheen leider was van de Lokono en nu zij ook voorzitter is van de VIDS, zal zij zich moeten aanpassen om het gemeenschappelijke doel te kunnen bereiken. “Wij hebben allemaal hetzelfde doel en visie. Wij verschillen eigenlijk niet veel van elkaar. Alleen onze taal verschilt, maar in onze leefwijzen zijn wij één”, verduidelijkt zij. Tijdens vergaderingen is het ‘Sranantongo’ de voertaal. “Dat verstaat iedereen en bij de Trio is er een tolk, die de zaken haarfijn uitlegt voor een beter begrip”, laat Fernandes verder weten.

Jongeren

Een van haar prioriteiten is de aandacht voor de kinderen. “Vanaf het kind geboren is begint het vormingsproces al. Je gaat naar school, wordt volwassen, wordt iets in de maatschappij en dit willen wij hard gaan stimuleren door te investeren in de jongeren.” Fernandes noemt zaken als het stimuleren van de kinderen om naar school te gaan. Bepaalde dorpen beschikken al over een studiefonds. “Maar, ook dat we leren over onze tradities, klederdrachten maken en de aandacht voor kennisoverdracht.”

Meertalig

Zij noemt ook de gezondheidszorg, maar ook het onderwijs waar zij er voorstander van is, dat meertalig onderwijs voor de kinderen wordt mogelijk gemaakt. “Want je ziet kinderen ergens bij de taal stuiten.” Fernandes licht toe, dat wanneer kinderen de keus hebben om te kiezen voor onderwijs in hun taal zij zaken beter begrijpen en verwerken. “Andere zaken zijn de voorzieningen die wij als mens nodig hebben.” In een adem noemt zij stroom, water en telecommunicatiefaciliteiten. “Internet is niet weg te denken tegenwoordig. En bovendien zijn er vele toepassingen bijgekomen, zoals het beleggen van online vergaderingen.” De voorzitter van de VIDS zegt, dat er al een project voor communicatie was binnen de VIDS. Hoewel er toen al wat zaken uit zijn gekomen is verdere versterking van dit specifiek onderwerp nodig.

Grondenrechten

Het grondrechtenvraagstuk heeft de bijzondere aandacht van Fernandes. “Het is iets waar wij al jaren voor vechten, al jaren willen wij erkenning hiervan en het werk zal worden voortgezet middels dialoog.”  Zij merkt op dat zal worden gekeken wat deze regering zegt. “Regeringen komen en gaan, we blijven onze problemen aankaarten en wij geven niet op, want het is van ons”, zegt Fernandes, die duidelijk doelt op de grond.  “Het zijn onze leef- en woongebieden, het is onze natuur, want daarvan leven wij. En wij zullen het aanvechten totdat wij het krijgen”, aldus Fernandes.

RB

error: Kopiëren mag niet!