De Nationale Assemblee is met reces

De Nationale Assemblee is donderdagmiddag na de aanname van de wetswijziging zegelrecht met reces. Hiermee is het parlementair jaar afgesloten.

Tijdens het reces zijn er geen openbare vergaderingen van het parlement. Het parlement is ook niet gesloten. Het kan bijeengeroepen worden om te vergaderen.

Gregory Rusland, die de slotvergadering donderdagmiddag leidde en het reces inluidde, deed een beroep op de leden van het parlement om standby te blijven. Hij riep de leden op uit te rusten en de tijd nuttig te gebruiken ten behoeve van het parlementair werk.

De periode van reces is slechts bedoeld om zaken in orde te maken voor de Jaarrede van de president. Het uitspreken van de Jaarrede door de president gaat samen met het aanbieden aan het parlement van de begroting voor het komend dienstjaar. Zoals voorgeschreven in de Grondwet dient deze plaats te vinden op de eerste werkdag in oktober. De eerste werkdag in oktober valt dit jaar op maandag 3 oktober. Op die dag vangt dan het nieuw parlementair jaar aan. 

SS

error: Kopiëren mag niet!