Enige bezorgdheid bij IMF vanwege vertrek Financiën-minister Achaibersing

Sedert bekend is geworden, dat minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op eigen verzoek en vanwege strikt persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld van president Chandrikapersad Santokhi, is er binnen de kringen van de top bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) enige bezorgdheid ontstaan over de continuïteit van de gemaakte afspraken tussen Suriname en deze multilaterale financieringsinstituten. Deze bezorgdheid uit zich in de veelvuldig gestelde vraag de afgelopen dagen in kringen binnen het IMF en de WB of er reeds een vervanger wordt ingewerkt. 

Drs. Karel Eckhorst, adviseur bij de Executive Board of Directors bij het IMF en namens Suriname ook de belangrijkste contactpersoon bij het IMF en de WB, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat die bezorgdheid gebaseerd is op het enorm groot vertrouwen dat minister Armand Achaibersing heeft opgebouwd bij deze internationale financiële organisaties.

Suriname heeft in het kader van de Extended Fund Facility (EFF) een overeenkomst gesloten met het IMF voor de uitvoering van een economisch herstel- en hervormingsprogramma waarbij er verregaande afspraken zijn gemaakt. Bij de onderhandelingen en besprekingen met het IMF in de afgelopen twee jaar, zat minister Achaibersing  gedurende elke fase en in elke laag van de onderhandelingen er altijd bovenop en heeft hij met vaste hand namens Suriname hieraan richting gegeven. 

Zit er altijd bovenop

De minister is bij elke stap betrokken geweest. Ook bij de vele technische besprekingen tussen deskundigen van Suriname en het IMF wanneer zaken vast dreigden te lopen, omdat het nodige mandaat ontbrak, was de Financiën-minister altijd bereikbaar om de besprekingen vlot te trekken. Eckhorst zegt, dat in de afgelopen twee jaar welgeteld meer dan 300 meetings zijn geweest.

De technische en kundige betrokkenheid van minister Achaibersing in de afgelopen twee jaar van onderhandelingen en besprekingen met het IMF zijn binnen topkringen van het IMF opgevallen en mede daardoor is er ook een vertrouwensband ontstaan tussen de minister en de IMF-top. Het is volgens Karl Eckhorst vooral op basis van die vertrouwensband dat er verregaande bindende afspraken worden gemaakt tussen het IMF en Suriname. 

De minister neemt ownership en heeft altijd met zijn vol postuur gestaan achter gemaakte afspraken met het IMF. Het is tegen deze achtergrond dat het IMF zich enigszins bezorgd toont over het vertrek van Achaibersing. Uiteraard is niemand onvervangbaar, maar een ieder heeft zijn of haar eigen bestuursstijl, zegt Eckhorst. Met dat van minister Achaibersing was men binnen het IMF en de WB heel bekend mee geworden. Men kon blindelings ervan uitgaan dat hij eenmaal gemaakte afspraken nakomt, aldus Karl Eckhorst.

Evaluatie missie

Thans worden binnen het IMF voorbereidingen getroffen voor een technische missie naar Suriname voor de derde en vierde kwartaalevaluatie van het IMF programma. Na elke positieve kwartaalevaluatie verleent het IMF bestuur goedkeuring voor de overmaking naar Suriname van het afgesproken tranche bedrag van rond U$ 57 miljoen. De financiële ondersteuning van het IMF aan het economisch hervormingsprogramma behelst een totaalbedrag van circa US$ 688 miljoen.

Het programma loopt over een periode van 36 maanden. Er zijn in totaal 12 tranche overmakingen afgesproken. Reeds zijn er door het IMF twee tranche overmakingen gedaan. De derde tranche overmaking, die in juni moest plaatsvinden, is uitgesteld, omdat Suriname het belangrijkste gestelde doel, namelijk invoering van BTW per 1 juli jongstleden, niet heeft kunnen halen. Afgesproken is om de derde en de vierde kwartaalevaluatie samen te doen plaatsvinden. Deze vinden in september plaats. Bij een positieve evaluatie is het de verwachting, dat begin oktober de derde en de vierde IMF-tranche overmakingen zullen plaatsvinden.

De financiële ondersteuning van het IMF is bedoeld als betalingsbalanssteun en begrotingssteun. De grootste uitdaging waar de Surinaamse regering thans mee kampt is de groter geworden onevenwichtigheid op de begroting. De overheidsbestedingen zijn in de afgelopen maanden mede door de internationale prijsontwikkelingen flink toegenomen. Aan de ander kant blijven de geprojecteerde verhoogde inkomsten uit. De vraag is of in de resterende vier maanden die er nog voor dit jaar resten deze nog zullen kunnen worden ingelopen.

SS

error: Kopiëren mag niet!