Minister Mac Andrew: “Jeugdbeleid moet naar een hoger plan getild worden”

De redactie van Dagblad Suriname benaderde de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, met de vraag of het ministerie dit jaar ook bezig is met het uitvoeren van vakantieprojecten voor jongeren. Mac Andrew antwoordt hierop, dat het ministerie dit jaar ervoor gekozen heeft om door te gaan met de herstructurering van het beleid en de organen, welke de participatie van jongeren moet bevorderen. 

“Het ministerie wil programmatisch te werk gaan bij de uitvoering van haar beleid, dus zullen wij proberen om input te verkrijgen van de diverse stakeholders in de komende periode. We doen dit, omdat we willen, dat het jeugdbeleid naar een hoger plan wordt getild en meer rendement oplevert dan voorheen”, aldus de minister. 

Herstructurering jeugdbeleid

Aan de minister werd gevraagd hoe de herstructurering van het jeugdbeleid en de organen eruit ziet. Hij geeft hierbij aan, dat het ministerie bezig is met het concept Youth POWER, dat in principe aangeeft, dat jongeren de kracht hebben om positieve veranderingen te bewerkstelligen in hun leven, dat van anderen, maar ook van hun land en de wereld. 

“POWER is een acroniem en staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten. Dit zijn de vijf pilaren van het concept Youth POWER en op elk van deze gebieden zullen specifieke activiteiten geprogrammeerd worden, zodat Youth POWER een boost krijgt in ons land. Met deze boost zullen we proberen te bewerkstelligen, dat jongeren meer en meer gaan voldoen aan een profiel, waaraan de Surinaamse jeugd zou moeten voldoen. Het profiel geeft normen en waarden aan. Het ministerie is bezig op basis van verkregen input om het aan te scherpen”, zegt Mac Andrew.

Nationaal Jeugd Parlement wordt vervangen door Surinaamse Jeugdraad

De minister zegt verder, dat het Nationaal Jeugd Parlement wordt vervangen door de Surinaamse Jeugdraad. Hierbij is van belang, dat de gekozen jeugdvertegenwoordigers meer zullen moeten doen in samenwerking met het Nationaal Jeugd Instituut om jongeren te betrekken bij hun werkzaamheden, onder andere door regelmatig overleg te voeren met jongeren in diverse ressorten.

Volgens de minister zal de verdere structurering plaatsvinden in september, omdat de verkiezingen moeten worden voorbereid. De bedoeling is de verkiezingen te houden in het eerste kwartaal van 2023.

Jeugdbeleid moet naar een hoger plan getild worden

Op de vraag waarom het van belang is dat het jeugdbeleid naar een hoger plan getild wordt, zegt Mac Andrew dat dit van belang is, zodat het beter kan bijdragen aan de vorming van de jeugd tot burgers. “Ook om te helpen om issues, waarmee jongeren zitten daadkrachtig aan te pakken, zodat jongeren in staat zijn om een zekere mate van progressie te ervaren.”

Het ministerie beseft, dat ook andere ministeries betrokken moeten worden om dit beleid gestalte te doen geven, omdat aspecten van het jeugdbeleid bij diverse ministeries zitten. De coördinatie moet dus verbeterd worden, stelt Mac Andrew, zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van nationaal geïntegreerd beleid, welke ondersteunend en versterkend werkt. 

“Op dit moment is de focus van het ministerie hierop, omdat wij onmiddellijk de beoogde werkwijze introduceren. Dit was beloofd op 11 augustus jongstleden aan jongeren tijdens een consultatie sessie met hun”, aldus Mac Andrew.

SK

error: Kopiëren mag niet!