Vaste commissie Defensie ontvangt bezoek van militaire vakbond

In gesprek met Dagblad Suriname gaat voorzitter Rodney Cairo van de militaire vakbond in op de recente ontwikkelingen binnen de vakbond.

Terugblik: Ontstaan militaire vakbond

Veel militairen zijn de mening toegedaan dat onrechtvaardig wordt omgegaan met hun belangen. Ze vinden, dat de militairen deze behandeling niet verdienen. Veel van de militairen zijn inmiddels al vertrokken uit het leger, omdat ze vreselijk ontevreden waren. Om deze specifieke redenen en nog vele andere, is de militaire vakbond opgericht die de problemen en issues van de militairen aan wil kaarten. Verder wil deze vakbond de leden die opgescheept zitten met hun klachten ondersteunen.

Cairo, die zelf militair is, is zich ervan bewust dat het al geruime tijd niet goed gaat in het leger. Hij heeft eerder al aan Dagblad Suriname laten weten, dat rancune nu de boventoon heeft bereikt in het nationale leger, echter heeft hij toen al zijn collega’s erop geattendeerd dat er verandering gebracht zal worden in alle situaties van machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Hij verzekerde toen al de leden van het Nationaal Leger dat de vakbond er is om hun noden aan te horen en ze dan van dienst te zijn.

Tal van leden hebben zich al opgegeven om geholpen te kunnen worden aan een betere rechtspositie en waardering. Hij geeft verder aan, dat hij de leden verzekerd dat hij het Nationaal Leger weer zal brengen naar die plek waar militairen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Openbaarheid van bestuur en transparantie 

De bond maakt grote stappen voortuit en wil langs deze weg bekend maken dat de Vaste Commissie van Defensie in De Nationale Assemblee onder leiding van voorzitter Sidik Moertabat op vrijdag 26 augustus de bond van militairen onder leiding van Rodney Cairo heeft ontvangen voor een kennismaking.

Beide partijen zijn het unaniem met elkaar eens dat door met elkaar samen te werken, binnen de perken van wet en recht, de rechtspositie van alle militaire ambtenaren en de defensie organisatie verbeterd zal worden. Aan de bond gaf de Commissie-voorzitter mee dat loyaliteit en dialoog hoog in het vaandel gehouden dienen te worden ter realisering van de beoogde doelen ten behoeve van de leden. 

Afsluitend riep de voorzitter van de vakbond alle militairen op om geen ontslag in te dienen vanwege rancuneuze handelingen die gepleegd worden door anderen, die denken dat het leger aan hen toebehoort. De voorzitter riep ze op om dit gewoon kenbaar te maken bij de militaire vakbond.

GW

error: Kopiëren mag niet!