Standaarden Bureaus Suriname en India verlengen samenwerking

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en het Bureau voor Indiase Standaarden hebben hun samenwerking verlengd. Hiertoe hebben SSB-directrice Charelle Parker en ambassadeur Shankar Balachandran dinsdag 30 augustus het Memorandum of Understanding (MoU) van 2013 herbevestigd. De twee bureaus zullen verder inhoud geven aan de samenwerking door kennisuitwisseling en het delen van informatie. 

Parker legt vooral de nadruk op capaciteitsversterking. De bedoeling van de MoU is om de relatie verder te versterken. Er zal vooral worden nagegaan in hoeverre standaarden uit India in Suriname toegepast kunnen worden. Verder wordt gekeken naar capaciteitsversterking van het SSB en of activiteiten die op het gebied van standaarden in India worden uitgevoerd, ook in Suriname mogelijk zijn. 

De hoofdactiviteiten die in het kader van de samenwerking met India in de afgelopen periode zijn ontplooid, waren volgens directrice Parker gefocust op capaciteitsversterking. 

Zo zijn er trainingen gevolgd in India: fysiek en online. Het gaat om trainingen in het ontwikkelen van een standaarden infrastructuur, certificeringsprogramma en kwaliteitssystemen. “De volgende stap is verdere uitvoering geven aan onze samenwerking”, aldus de SSB-directrice. Er is de afgelopen periode gewerkt aan een actieplan, waarin de verschillende onderwerpen van samenwerking zijn vastgelegd. Aan dit actieplan zal de komende periode uitvoering worden gegeven.

De Indiase ambassadeur in Suriname spreekt van een belangrijk moment. Het gaat volgens hem om het uitwisselen van informatie en expertise inclusief training van deskundigen van beide bureaus. De MoU is op basis van de technische samenwerking tussen Suriname en India. De overeenkomst is voor de duur drie jaar en wordt na verloop automatisch met nog eens drie jaar herbevestigd.

error: Kopiëren mag niet!