Het beste paard struikelt wel eens

Over de beste mensen worden vaak onaardige dingen gezegd. Om te weten te komen wat er speelt in het hoofd, hart en geest van politiefunctionarissen, militairen, douaniers en cipiers, werden zij gehoord. Verkeersveiligheidsmaand Suriname kwam ter sprake.

Verkeersslachtoffers

 “Verkeersovertredingen en ongelukken zijn een zorgpunt. Het regelen van het verkeer en handhaving van verkeersregels behoren tot de verantwoordelijkheid van de politie. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. In de loop van de tijd is menig agent in/of buitendienst verkeersslachtoffer geworden.”

 Opa Doelie

“Wist u dat Cornelis A. Doelwijt (72), gewezen voorbeeldig agent van politie, drager van de Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, naar wie het Jeugddoorgangshuis Opa Doelie vernoemd is, het slachtoffer is geworden van een dodelijke aanrijding die hijzelf veroorzaakte. Het ongeluk vond plaats op de hoek van de Zwartenhovenbrug- en de Hoogestraat. Het beste paard struikelt weleens.”

Parkeerproblemen

“De verkeersintensiteit brengt enorme parkeerproblemen met zich mee in het centrum van Paramaribo en andere buurten. In het wilde weg geparkeerde voertuigen bezetten de trottoirs en rijden die stuk. Om erlangs te komen zijn voetgangers met alle gevaar van dien, gedwongen om van de rijweg gebruik te maken.”

Soro

“De chaotische aanblik van het centrum van de stad is voor een groot deel te wijten aan het parkeergedrag. Het is ook in deze een door de mens veroorzaakte soro.”

Verbaal geweld

“De boog van de bevolking is door de enorme problemen in het land voortdurend gespannen. Verkeersruzies zijn aan de orde van de dag. Er hoeft maar het geringste te gebeuren om weggebruikers uit hun fel te doen springen. Het verbaal geweld verziekt de boel nog meer. Soms loopt het erger af en moet de politie erbij komen.”

Klachten

“Over het algemeen moeten weggebruikers maar zien hoe zij zich redden. Winkeliers en dienstverleners klagen steen en been, omdat de toegang tot hun zaak gehinderd wordt door foutparkeerders. De klanten rijden voorbij, zelfs voetgangers mijden de plaats. Hierdoor derven zij inkomsten.”

Parkeer quiz

“Waar is stilstaan verboden? Waar is het verboden te parkeren? U mag een parkeer quiz houden. Er zullen maar weinig mensen zijn die parkeervragen juist kunnen beantwoorden.”

Zelfredzaamheid

“Ondernemende burgers proberen zichzelf te redden door zo goed en kwaad als het maar gaat, een parkeerruimte af te bakenen. Hangen er een bordje verboden te parkeren. Wegslepen op eigen kosten. Wachters en bewakers worden ingezet om toe te zien, dat de door hun geoccupeerde parkeerruimte, vrijgehouden wordt.”

Toe-eigenen

“Zo kan het gebeuren, dat een ondernemer die zich nauwelijks een paar maanden heeft gevestigd op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Prinsenstraat zich wel 10 parkeerplaatsen heeft toegeëigend en gewapende bewakers daarover laat waken. Zelfs taxichauffeurs die passagiers willen afzetten worden verdreven, wat tot woordenwisseling lijdt.”

Onenigheid

“Deze handeling is niet rechtsgeldig. Er wordt maar aan gerommeld. Deze werkwijze loopt soms uit de hand en ontstaat er onenigheid met de buren en weggebruikers.”

Bevoegde instantie

“Om een parkeerplaats te reserveren moet men bij de bevoegde instantie wezen. Als het goed is moet de aanvrager duidelijk aangeven waarom hij/zij recht meent te maken op gereserveerde parkeerplaatsen. Een buurtonderzoek, oriëntatie ter plaatse horen erbij om na te gaan of de locatie zulks toelaat en het verzoek aan alle eisen en voorwaarden voldoet.”

Gefrommeld?

“De vraag is hoe kan het gebeuren dat een onderneming tien en meer parkeerplaatsen worden toegewezen die de hele dag leegstaan, terwijl de omgeving parkeergelegenheid tekortkomt.? Daarmee wordt het belang van anderen met de voeten betreden. Dit en meer verergert het parkeerprobleem, vergalt het leven van de burgerij.”

HD

error: Kopiëren mag niet!