Dubbele salariëring leden Assemblee behoort mogelijk tot verleden

Het is alom bekend dat ambtenaren binnen de overheid meer dan één ambt bekleden. Tevens wordt er voor al deze functies een salaris uitgekeerd.

Dankzij de inzet van VHP-parlementariër Kishan Ramsoekoel (zie foto) gaat dit weldra tot het verleden behoren. De parlementariër heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend bij de Nationale Assemblee waarin is opgenomen, dat leden die zitting hebben in het parlement, geen dubbele salariëring en of meerdere functies zullen mogen genieten. Dit wetsvoorstel, dat nog in behandeling is, gaat dus over de onverenigbare functies van Assembleeleden. 

“We, zien al jaren dat Assembleeleden na geïnstalleerd te zijn, nog functies bekleden bij de overheid. De overheid heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, vooral bekeken vanuit het opzicht van scheiding van de drie machten”, aldus Ramsoekoel. Het zou niet goed zijn als een lid van de rechterlijke macht ook bij de overheid een dienstbetrekking heeft. Tot heden is het wel zo dat een lid van de Assemblee binnen de wetgevende macht een nevenfunctie heeft bij de overheid. En dat is precies wat de parlementariër wil aanpakken.

Zelf zegt de VHP- politicus ook ambtenaar te zijn en precies te weten hoe zaken lopen in zo een geval. Echter weet hij, dat hij het werk binnen de Assemblee prioriteit moet geven boven het werk binnen de ambtenarij. “Ik heb direct na mijn aantreden in het parlement een brief gestuurd naar de minister waarin ik heb aangegeven dat vanwege mijn ambt als Assembleelid ik mijn rol bij de overheid niet kan vervullen, vandaar mijn verzoek mijn salaris stop te zetten.” De minister is met dit verzoek akkoord gegaan. 

Ondanks het feit, dat er geen wettelijke bepaling is die dit regelt, heeft Ramsoekoel de uitbetaling van zijn salaris laten stopzetten. Vanuit de overweging dat het blijven ontvangen van het salaris oneerlijk is, heeft hij besloten om samen met anderen een voorstel in te dienen dat het mogelijk maakt deze zaak specifiek te regelen.

Sinds het begin zijn er felle discussies geweest binnen het parlement rond dit onderwerp. Desondanks is de parlementariër blij dat VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vanaf dag 1 achter hem stond. Ook vanuit de ABOP-fractie, in de persoon van parlementariër Obed Kanape, wordt dit voorstel ondersteunt. “Dat geeft een goed gevoel dat men openstaat voor die discussie. Zoals de wet nu is neergepend hoeft hij niet eruit te zien, maar laat alvast die discussie gevoerd worden.”

In de huidige wetgeving mag je al geen nevenfuncties bekleden 

De Grondwet van Suriname, artikel 62, geeft aan dat de wet bepaalt voor welke ambt het lidmaatschap van de Assemblee non activiteit aangeeft. Op basis van de Grondwet is men er vanuit gegaan wat die wet eigenlijk vraagt. Het is heel simpel eigenlijk, omdat het aangeeft dat je geen nevenbetrekkingen mag hebben, betaald of niet betaald bij de overheid. Daarnaast zijn er andere zaken opgenomen zoals het feit dat je geen minister mag zijn en parlementslid tegelijk, maar ook geen functie mag hebben binnen de Staatsraad, het Openbaar Ministerie, het Constitutioneel Hof of een Raad van Commissarissen. Ook zijn opgenomen rechtspersonen van parastatale bedrijven en instellingen  en stichtingen die gesubsidieerd worden door de staat, omdat daar de nodige belangen kunnen spelen.

Er is een Commissie van Rapporteurs benoemd bestaande uit Cedric van Samson (voorzitter), Soewarto Moestadja, Ramon Koesemoesoe, Ronny Asabina, Ivanildo Plein, Ebu Jones en Niesha Jhakry. De commissie  heeft tot nog toe twee vergaderingen uitgeschreven.

Dagblad Suriname heeft vernomen dat afwezig waren bij de eerste vergadering Moestadja, Koesemoesoe, Asabina en Jones. Cheryl Dijksteel hoewel aanwezig is hierna in de commissie vervangen door Niesha Jhakry. Op de tweede vergadering van de commissie waren afwezig de leden Asabina, Plein, Jones en Jhakry.

“Er is dus geen quorum behaald, wat jammer is, omdat het proces daardoor langer duurt. Van de week gaan we met recess dus is het weer in oktober. Vanuit  de top en de fracties is er wel een behoefte om dit aan te pakken en met de discussies van start te gaan”, aldus Ramsoekoel. 

NK

error: Kopiëren mag niet!