VPP betwist cijfers padieinzaai Platform Rijstsector

De Vereniging van Padieproducenten (VPP) zegt dat dit seizoen niet meer dan 11.000 hectare padie is ingezaaid. VPP-voorzitter Bramdew Rampadarath (zie foto) betwist de inzaaicijfers van het Platform Rijstsector dat zegt dat er 25.000 hectare. is ingezaaid. Volgens de VPP-voorzitter wil men doen voorkomen alsof er meer is ingezaaid om zodoende de teruggang in de rijstsector te verbloemen. Hij vraagt zich af hoe het Platform Rijstsector aan de cijfers is gekomen. 

“Ik ben dag en nacht bezig in het veld en ik weet hoeveel er dit seizoen is ingezaaid. In elk geval geen 25.000 hectare zoals men beweert”, aldus Rampadarath.

Padieopbrengsten per hectare

De padieoogst in Nickerie begint over twee tot drie weken. In de Van Drimmelenpolder, waar enkele boeren vroeg hadden ingezaaid, wordt al geoogst. De gemiddelde padieopbrengst daar valt ietwat tegen. De gemiddelde opbrengst bedraagt 50 balen (79 kilogram) per hectare. Volgens Rampadarath ligt de padie-opbrengst normaal rond de 60 balen en iets meer per hectare. Hij zegt, dat wanneer de oogst straks volop gaande is, het duidelijk zal worden wat de gemiddelde padieopbrengt per hectare zal zijn. Een lage padieopbrengst heeft met een aantal factoren te maken, waaronder de kwaliteit van het zaaizaad. Ook teelttechnische zaken spelen een voorname rol, zoals tijdige bemesting. 

Dit seizoen was er veel te doen geweest rond de tijdige beschikbaarheid van kunstmest. Ook aan de voorlichting en begeleiding van de boeren schort het sinds enige tijd. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON) dat daarin een centrale rol dient te vervullen, functioneert sinds enkele jaren nauwelijks of zeer gebrekkig.

Bramdew Rampadarath kan niet snappen waarom het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij nog steeds nalaat de nodige maatregelen te nemen bij ADRON. Op teelttechnisch vlak worden boeren aan hun lot overgelaten.

Gestegen kosten

Over de verminderde inzaai zegt de VPP-voorzitter dat deze voor een belangrijk deel te maken heeft met de gestegen kosten. De kosten voor grondbewerking zijn vanwege de brandstofprijzen enorm gestegen. Ook de gestegen prijzen van inputs zoals kunstmest en andere landbouw chemicaliën zijn flink gestegen. Door gebrek aan kapitaal hebben veel boeren minder ingezaaid. De vele regenval van de afgelopen maanden was ook van invloed op de grondbewerking. De bodem was te drassig waardoor niet maximaal aan grondbewerking kon worden gedaan.

Over zijn verwachtingen met betrekking tot de padieopkoopprijs straks wanneer de oogst in volle gang is, zegt de VPP-voorzitter dat deze rond de SRD 800 per baal zal moeten liggen. Voor de boer zit daarin een 15% winstmarge. De opkoopprijs van padie het afgelopen seizoen lag tussen de SRD 450 en SRD 500 per baal. 

SS

error: Kopiëren mag niet!