Uitdaging om jeugd te behouden voor Suriname

In Suriname hebben hoge functionarissen van de Nederlandse regering vertoefd om met de Surinaamse regering over waarschijnlijk illegale Surinamers die hangen in Nederland. Het gaat om functionarissen van de Dienst Terugkeer en Vertrek Nederland. Terugkeer duidt kennelijk op vrijwillige terugkeer en vertrek op de gedwongen terugkeer oftewel het posten en het op het vliegtuig worden gezet door de marechaussee. We dachten eerder in het jaar ook zo een bericht te hebben gelezen over een missie uit Suriname in België op uitnodiging van de Belgische regering. Daar zou een Memorandum of Understanding zijn getekend. 

Nu zou van Surinaamse zijde aan de Nederlandse ambtenaren zijn gezegd, dat Suriname Surinaamse onderdanen moet terugnemen. Maar er moeten goede afspraken worden gemaakt en terecht is gezegd dat er een Memorandum of Understanding of een overeenkomst moet worden gesloten met de Nederlandse regering.

We lazen enige dagen terug het verhaal van een Surinaamse dame. Die zou na een relatiebreuk in Suriname het vliegtuig hebben gepakt naar Nederland met een kind. De mevrouw is een leerkracht met 10 jaar ervaring in het onderwijs. Er is een tekort van leerkrachten in Nederland, maar de Nederlands sprekende mevrouw met 10 jaar ervaring kan geen baan vinden in het Nederlands onderwijs. En dat is niet omdat de toelatingseisen in het land als onderwijzers onhaalbaar hoog voor Surinamers zouden zijn. Er zouden in het Nederlands onderwijs onderwijzers zonder de vereiste papieren voor de klas zouden staan. De mevrouw loopt stages, geeft les, werkgevers geven aan dat ze haar kunnen gebruiken, maar dat zij kansloos zijn in het aanvragen van een verblijfs- en een werkvergunning. Werkgevers laten dan deze procedure schieten, omdat er strenge eisen zijn voor het verlenen van werkvergunningen en verblijfsvergunningen.

Zo zou een regel zijn dat werknemers buiten de EU pas in aanmerking kunnen komen voor een werkvergunning, wanneer ze minimaal Euro 3.500 per maand kunnen verdienen. Dat geldt indien ze komen van buiten de EU. Maar, voor een onderwijzersbaan op het basisniveau zullen geen lonen in deze orde worden betaald. 

Het gevolg van dit alles zal op den duur worden dat mensen met goede papieren met en minder geschoolden illegaal zullen worden. Er zijn banen in het land waar we goede banden mee hebben vanwege de koloniale geschiedenis en de gemeenschappelijke taal. Maar, de regels zijn loodzwaar om de laagbetaalde banen beneden de Euro 3.500 in te vullen. 

In Suriname is er al geruime tijd weinig perspectief voor de jeugd. Jongeren vertrekken structureel uit Suriname, sommigen al na het met schaarse middelen gesubsidieerd middelbaar onderwijs te hebben afgerond. Daarmee wordt de Surinaamse belastingbetaler flink benadeeld in het voordeel van de rijke Nederlandse samenleving. Hetzelfde land dat Suriname eeuwenlang heeft uitgebuit. In Nederland kunnen hooggeschoolden in bepaalde richtingen boven de Euro 3.500 verdienen en dan kan een verblijfs- en werkvergunning procedure worden opgestart. Maar, dat geldt voor een beperkt aantal gevallen. De rest moet de Nederlandse arbeidsmarkt waar behoefte is aan werkkrachten op een andere manier betreden. Er zijn in Nederland beroepen waar er een structureel tekort is aan arbeidskrachten, dus is er een gemakkelijke toelating van buitenlanders om die banen in te vullen. Maar, de voorkeur is dan vooral voor burgers uit andere landen van de EU en voor groepen landen waar de EU hechte banden mee heeft.

Suriname behoort niet tot die landen. Er zijn in de EU rijke en minder rijke landen. 

De burgers uit de minder rijke en minder vrije landen die trekken naar de landen als Nederland waar het minimumloon op een hoger niveau ligt. Niet zelden komt het voor dat deze buitenlanders worden uitgebuit, soms door uitzendbureaus. Heel vaak gebeurt het, dat Surinamers door relaties die men aangaat met partners in Nederland in het land terecht komt. Door de banden tussen beide Surinaamse gemeenschappen en de intense contacten ontstaan vaak ook liefdesrelaties. Mensen gaan dan samenwonen en trouwen, er volgt een gezinshereniging en dan betreden mensen de arbeidsmarkt aldaar. Een deel van de mensen heeft dit soort relaties niet en dan wordt het moeilijk als men geen hoogbetaalde baan op de kop kan tikken, om legaal in het land te verblijven. 

De vraag rijst of er een groeiend probleem van Surinaamse illegalen in België en Nederland is ontstaan. We kennen in de kleine Surinaamse samenleving vele gevallen waar mensen terecht komen in België. Aangezien er Memorandums of Understanding worden getekend of moeten worden getekend, betekent dat behoorlijke groepen uit Suriname in die landen illegaal voorkomen. Er zullen waarschijnlijk op den duur Surinaamse burgers worden gevraagd om uit eigen beweging het land te verlaten. Mogelijk kleven aan de vrijwillige terugkeer incentives waarvoor men niet in aanmerking komt als men gedwongen op het vliegtuig wordt gezet. 

Suriname moet een beleid voeren om de jeugd voor ons te behouden. We moeten voorkomen dat onze jongeren illegaal in het buitenland belanden.

error: Kopiëren mag niet!