Teach Consciously levert groepsleidsters af voor overheidscrèches!

Teach Consciously heeft in samenwerking met de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) 30 groepsleidsters afgeleverd voor de overheids crèches. De diplomauitreiking vond zaterdag 20 augustus plaats in aanwezigheid van de directeur van SBEC, een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de chef van het Bureau Voorschoolse Educatie en de bestuursleden van de SBEC. Het thema was ‘altijd blijven stralen en jezelf zijn’. 

Alle studenten hebben de opleiding met succes behaald en zijn blij dat ze hebben volgehouden. “De opleiding was op niveau, het was zwaar, maar met goede begeleiding vanuit Teach Consciously is het ons gelukt en hebben we het gehaald. We zijn trots en blij dat we deze opleiding hebben mogen volgen”, aldus één van de geslaagden.  

Groepsleidsters vervullen een belangrijke rol in een kinderdagverblijf

De groepsleidsters zijn de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf en maken deel uit van de leiding van het kinderdagverblijf. Zij geven leiding aan de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf, met als doel het realiseren van kwaliteitsvolle opvang voor jonge kinderen in een aangename en stimulerende omgeving. Om de rol van groepsleidster optimaal te kunnen vervullen is het belangrijk, dat ze steeds op de hoogte moeten zijn van nieuwe ontwikkelingen betreffende de ontwikkeling van het jonge kind. Ze moeten niet alleen de ECD (Early Childhood Development) standaarden kennen, maar vooral erop toezien dat ze worden nageleefd in de kinderdagverblijven.

Behalve de groepsleidsters zijn er nog 10 cursisten geslaagd voor de basiscursus crèche en peuterleidster. Zij kunnen als assistent functioneren in de kinderdagverblijven en krijgen met hun certificaat toegang tot de vervolgopleiding. Teach Consciously is al 3 jaren bezig pedagogisch medewerkers op te leiden om op een verantwoorde manier om te gaan met kinderen. 

Het is belangrijk te investeren in pedagogisch medewerkers

“Wij streven ernaar om bekwame pedagogische medewerkers af te leveren die in staat zijn om vanuit verschillende invalshoeken het kind te observeren en in te spelen op al zijn/haar ontwikkelingsgebieden. Tijdens de opleiding maken de studenten onder andere kennis met het pedagogisch aanbod voor kinderen van 0-3 jaar, om zo de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van alle jonge kinderen te stimuleren. De kwaliteit van de uitvoering van het pedagogisch aanbod en ontwikkelingsprogramma’s hangt grotendeels af van de kwaliteiten van de pedagogisch medewerker. Het is daarom net zo belangrijk- of zelfs belangrijker – om te investeren in de pedagogisch medewerkers”, zegt Vandana Ramlal-Chander, directeur van Teach Consciously.

Teach Consciously vierde op 20 augustus ook haar eerste lustrum. “We bestaan nu al 5 jaar en zijn blij met de bijdrage die we tot nu hebben kunnen leveren aan de Surinaamse samenleving als het gaat om opvoeden, ontwikkelen en vormen van kinderen en jongeren’, zegt Ramlal.

Groene Kids Education Centre

“Onze nieuwe uitdaging is om oktober in samenwerking met de stichting Growing Seeds te starten met een groene Kids Education Centre, die ingezet zal worden als stageplek voor de cursisten. De cursisten krijgen dan de gelegenheid om met stimuleringsprogramma’s te werken en diverse competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor de opvang en opvoeding van het kind in een kinderdagverblijf. Wat ze als extra meekrijgen is kennis en inzicht in natuurbeleving. De cursisten leren hoe ze kinderen kunnen leren om te genieten van het buiten zijn, met aandacht voor wat er om hen heen gebeurt.”

“Wij feliciteren de Surinaamse gemeenschap met de 30 groepsleidsters en 10 basiscursus crêche en peuterleidsters! Ze zijn er klaar voor! Samen zullen ze een steentje bijdragen aan de vorming van het jonge kind!”, aldus Ramlal.

SK

error: Kopiëren mag niet!