Asabina wil weten of parastatalen geinde belastinggelden afdragen

Het Assembleelid Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie, wil van de minister van Financiën en Planning weten of parastatale bedrijven, zoals SLM, Telesur, SWM, EBS en N.V Luchthavenbeheer, geïnde gelden uit de omzetbelasting (OB) wel aan de staat afdragen. Hij heeft namelijk sterk het vermoeden dat dit niet gebeurt. Samen met de inefficiëntie in hun bedrijfsvoering en ook het feit dat er geen jaarrekeningen worden geproduceerd, noemt hij dit een zeer kwalijke zaak. 

Asabina sprak donderdag in het parlement tijdens de voortzetting van de behandeling van de wet rond de invoering van de Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW). De BTW moet per 1 januari worden ingevoerd, en komt in de plaats van de huidige omzetbelasting.

De invoering van de BTW waarover nu in het parlement wordt gedebatteerd, is een cruciale operatie in het kader van totale transformatie en hervorming van het belastingstelsel in Suriname. Het vereist een  fundamenteel “mindshift” van niet alleen de belastingplichtige, maar ook van de belastingadministratie, de politiek en de totale samenleving. 

Volgens Asabina, die zelf jaren bij de Belastingdienst heeft gewerkt, moet  bij de transformatie en hervorming van het belastingstelsel, waar de BTW onderdeel van uitmaakt, de belastingmoraal in het land drastisch veranderen. Een aantal precondities dienen “in place” te zijn waaronder de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Belastingdienst. 

Verandering belastingmoraal

Indien de belastingmoraal niet drastisch verandert en de precondities niet tijdig “in place” worden gebracht, is hij bang dat een succesvolle invoering van de BTW een groot probleem wordt. Hij deed een dringend beroep op de regering om te investeren in het tot stand brengen van veranderingen van de belastingmoraal. De invoering van BTW zal alle geledingen in de samenleving raken. Het is van invloed op de financieel-economische ontwikkeling in het land, alsmede op het investeringsklimaat. 

Asabina benadrukt dat de voorbereidingen voor de implementatie van BTW goed moet zijn ter voorkoming dat er een valse start wordt gemaakt. Het Assembleelid maakt zich zorgen over de vele nog te treffen voorbereidingswerkzaamheden die nog  moeten plaatsvinden om invoering van BTW op 1 januari 2023 te implementeren. Zoals in het werktraject van het ministerie van Financiën en Planning staat aangegeven moet de wet BTW voor het einde van deze maand door het parlement zijn goedgekeurd. Uiterlijk 5 september moet het door de president worden bekrachtigd en gepubliceerd. 

Asabina zegt te snappen, dat de regering de goedgekeurde wet in handen wil hebben, met het oog op de evaluatie besprekingen met het IMF. In de laatste week van september moet het IMF uitspraak doen over de derde kwartaalevaluatie van het IMF-programma. Kijkend naar de tijd die er nog rest naar de datum van implementatie van BTW en deze afgezet tegen de vele belangrijke zaken die nog moeten gebeuren, zegt Asabina dat tijd niet bepaald een bondgenoot is. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!