Prison Fellowship Suriname zal schooltassenproject uitvoeren in september

De organisatie Prison Fellowship Suriname (PFS) zal in september het schooltassenproject uitvoeren. PFS is een organisatie die zich inzet voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun gezinnen. 

Wat houdt dit project in?

Het Schooltassenproject is een activiteit die als compensatie is geïntroduceerd toen de Covid-19-pandemie haar intrede in Suriname deed in 2020. In de jaren daarvoor organiseerde Prison Fellowship Suriname een aantal activiteiten voor kinderen in de grote vakantie. De eerste activiteit was een gezellige kinderdag in de maand augustus voor kinderen van gedetineerden tussen de leeftijd van 4 en 14 jaar, de bekende ‘Happy Kids Fellowship’.

“De kinderen werden op deze dag helemaal verwend met de Blijde Boodschap op een zeer kindvriendelijke manier dat gedaan werd met de Gospeltruck Prisieri Dei van Gloria Lie Kwie Sjoe. De spelers brachten op een spelende manier de Bijbel in beeld. Daarnaast werden er veel gezelschapsspellen gedaan, waaronder ook zwemmen een onderdeel van werd naast alle lekker eten en drinken. Aan het eind kregen de kinderen nog eens een cadeautje mee naar huis. Een speciaal team van vrijwilligers werd aangezet om gesprekken te houden met de begeleiders omtrent de schoolprestaties en het gedrag van het kind. Vanuit deze gesprekken werden er 20 kinderen geselecteerd tussen 9 en 14 jaar om met ons mee te gaan naar een kinder/tienerkamp van 5 dagen, die wij de naam ‘Kiddo Camp’ gaven. Tijdens de kampperiode kregen de kinderen handvatten om mee te werken, hoe om te gaan met hun emoties en vooral pestgedrag”, vertelt Saskia Wirodikromo-Dopo, Secretaris tevens Hoofd Coördinator Management Team van de organisatie.

Dit project heeft PFS mogen draaien vanaf 2014 tot en met 2019. Vanaf 2020 heeft dit project niet meer plaatsgevonden vanwege de Covid-19-pandemie. Wirodikromo stelt, dat dit heel jammer was. Om toch in beeld te blijven in de levens van vele kinderen van gedetineerden is toen als compensatie, het Schooltassenproject sinds 2020 ontstaan. “Alhoewel de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zijn versoepeld, houdt PFS het vooralsnog voor dit jaar hierop. Ook vanwege de grote nood en behoefte in de vele minderbedeelde gezinnen van gedetineerden willen wij een blijvende bijdrage leveren in hun gezinssituatie”, zegt Wirodikromo.

Bijdrage van SRD 750 of 30 euro

Om dit project te ondersteunen is dit jaar een bijdrage van de samenleving gevraagd van SRD 750 of 30 euro. Wirodikromo geeft aan, dat indien het bedrag niet toereikend is en mensen toch willen helpen bijdragen, elk gewenst bedrag dan gegeven mag worden. 

“Per slot van rekening gaat het om de blijmoedige gever die zijn/haar zegeningen wilt delen met de minder draagkrachtigen, in ons geval de gezinnen van gedetineerden die het zich niet kunnen permitteren. Een goede stevige schooltas die het langer dan een jaar volhoudt, kost al dicht bij de SRD 400-500 en dan komt nog de schoolspullen bijkijken. Vandaar dat wij voor dit projecten meenemen, de kinderen van het basisschooljaar tussen 6 en 14 jaar.”

Hoe verloopt dit project momenteel?

Momenteel is de organisatie bezig met het lobbywerk voor de financiële middelen om de inkopen te kunnen garanderen. “Eind augustus, uiterlijk de eerste week van september hebben wij een beeld hoeveel middelen reeds binnen zijn en of welke toezeggingen zijn gedaan zodat er via de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren gevraagd kan worden naar de lijsten vanuit de vier gevangenissen in Suriname”, geeft Wirodikromo aan. 

Vanuit PFS worden de distributie teams in beeld gebracht om de huisbezoeken te doen voor de afgifte van de tassen. Bij elke afgifte wordt een foto gemaakt, die opgestuurd wordt naar de ouder in detentie als bewijs dat de organisatie is langs geweest. De foto’s worden niet voor publicatie gebruikt vanwege de hoge privacy protocol die de PFS naleeft.

Hoeveel kinderen hoopt PFS dit jaar blij te maken?

Wirodikromo geeft hierop aan, dat elk jaar een target van 100 kinderen wordt nagestreefd. In het eerste jaar, 2020, heeft PFS 128 kinderen kunnen bereiken en in 2021 was dat 109. 

“Ook dit jaar 2022 hopen wij op een goede inspeling van het bedrijfsleven en de vele bewogen harten van onze samenleving om mee te helpen bijdragen. Wat heel belangrijk is en vooral over het hoofd wordt gezien, is dat elke bijdrage, hoe klein of hoe groot dat ook mag zijn, een aanzet is om de cirkel van gevangenschap binnen dat gezin te doorbreken! Dus ook uw bijdrage draagt bij aan een heel bijzonder traject!”, aldus Wirodikromo.

SK

error: Kopiëren mag niet!