Gevoelige snaar geraakt

Dat het de burgerij niet onverschillig laat, dat de bomen en overig openbaar groen van Paramaribo helemaal naar de donder gaan, blijkt uit de reacties op het artikel onder de kop: “Natuurschoon”, verschenen in de editie van 23 augustus jongstleden.

Ho ho ho

“Alles gaat verloren politici hebben krabita anu. Waar ze liegen groeit er geen gras”, zegt de een. De ander weert met: “Ho ho ho, laten wij er geen politiek brouwsel van maken.” 

Relativerend

Trachtend om het onderwerp over het natuurschoon van Paramaribo, tot betere proporties terug te brengen, sloeg Dagblad haar notities na. Daaruit werden uitspraken geselecteerd, die de laatste tijd werden genoteerd. 

Rappers

“Menigeen spreekt zich in naam van democratie, vrije meningsuiting uit. De actuele toestand van bomen en planten in Paramaribo is om te huilen. Er wordt gerept over zaken waar zij nergens verstand van hebben.”

“Om het achteruitgaan van het natuurschoon te doorgronden is het goed om de voorgeschiedenis van de ziektes van de bomen na te gaan.”

Apostelpaarden

“Het heeft tientallen, honderden jaren geduurd, voordat de majestueuze bomen die de hoofdstad een schilderachtig aanblik gaven volgroeiden.  Toen zij werden geplant was Paramaribo een gehucht. De bewoners verplaatsen zich op apostelpaarden onder schaduwrijke tamarinde- en andere lanen.”

Maagdelijke grond

“De bodem vormt de basis voor het succes van de begroeiing. De wortels moeten kunnen groeien in een losse en vruchtbare bodem. Planten floreren in een goede bodem. De maagdelijke, vruchtbare grond van Paramaribo was een uitstekende voedingsbodem.”

Riolering

“Er werd een open rioleringssysteem aangelegd die de natuurlijke waterhuishouding niet verstoorde. De bodem werd vochtig gehouden waardoor de planten die zich aan weerskanten van kreken en goten groeiden zich konden voeden, groeien en bloeien.”

Transport

“De wegen waren niet verhard. Koetsen-, stoot- ezelskarren waren de transportmiddelen te land. Sjouwers en kruiers zetten hun krachten in. Fietsers verplaatsen zich op wielen. De eerste auto deed in het eerste kwartaal van de twintigste eeuw haar intrede.”

Rondzweven

“Tot dan toe was de Surinaamse grond zacht betreden. De druk die de boden van de stad onderging door het gewicht van de mensen die er zich voortbewogen was miniem. Te vergelijken met balletdansers die op de tippen van hun tenen rondzweven.”

Asfalt

“In 1937 werd de Gravenstraat (Henck Arronstraat) geasfalteerd. De grond werd opengebroken. De bomen ondergingen een gevoelige klap. In naam van vooruitgang werd de bodem ontwricht, de wortels beschadigd. De tand des tijds deed de rest. Van de tientallen mahoniebomen aan weerszijden van deze straat staan er nog enkelen in de omgeving van ‘s Lands Hospitaal.”

Soortgelijk lot

“Naarmate de tijd verstreek ondergingen de Zwartenhoven-, Maagden-, Dr. Sophie Redmond- en andere boomrijke straten een soortgelijk lot. Honderden tamarinde-, mahonie en palmbomen moesten het ontgelden.”

Kapot gedrukt

Tegenwoordig stampen 250.000 mensen op de bodem van de stad. En razen meer dan meer dan 150.000 voertuigen over de wegen. Zij oefenen druk uit op de stadsbodem. De grond wordt voortdurend compacter samengedrukt. De wortels van de bomen kunnen niet ademen waardoor de gezondheid van de bomen wordt aangetast en gaan zij eraan.”

Aanslag op aanslag

“De aanslag op de bomen zet zich in versneld tempo voort. Zelfs Atlas kan het kan het gewicht van zwaar materieel dat tegenwoordig, dag in dag uit over de wegen walst niet aan, laat staan de bomen.”

Zoveelste nagel

“Daarmee houdt het letsel aan de bomen, dat door de vooruitgang wordt veroorzaakt niet op. Er werden straattegels aangelegd, zodat geen korreltje zand de voeten van de stadsbewoners zou besmeuren. Dit deksel ontneemt de wortels nog meer zuurstof. Daarmee verstikt en verzuurd de grond verder. Het zijn de zoveelste nagels aan de doodskist.”

Uitdroging

“De grond in Paramaribo is uitgedroogd. De meeste mensen denken niet aan bemesting van bomen. De grond heeft de neiging om uit te drogen. Deze uitdroging is vaak te wijten aan de verwaarlozing van de bodemstructuur.”

Bemesten

“Een goede bodemstructuur en het gebruik van de juiste meststoffen resulteert in een goede bodem. De kwaliteit van de bodem is niet met het blote oog zien, maar de bewijzen laten zich wel zien in de blakende gezondheid van jouw bomen en planten.”

Bebouwing

“Niet alleen de bomen langs de straten zijn aan het verdwijnen. De erven van de stad waren beplant met vruchtbomen. Deze zijn vergaan door verwaarlozing en vooral door bebouwing. Vaak blijkt, dat bomen achteruitgaan na een verbouwing. Zwaar materieel, vrachtwagens, bouwmaterialen persen de boden samen, rijden over wortels en richten onder de grond ook schade aan.”

Verkavelingsprojecten

“Rond de stad worden er verkavelingsprojecten uitgezet. De beplanting wordt met zwaar materieel wordt weggestoten, de terreinen worden opgehoogd en gesloten riolering aangelegd. De hele natuurlijke waterhuishouding raakt verstoord.”

Woestijnvorming

“De wortels van bomen en planten houden de grond vochtig. Gesloten riolering gaat dat tegen. De grond verdort en brengt stofoverlast met zich mee. Zie daar woestijnvorming in haar prilste begin. De natuurlijke werking en waterloop wordt gestremd. De balans in de weide omgeving wordt daardoor ontregeld.”

Tot zover voor het moment.

(Bijschrift foto: Maagdenstraat medio twintigste eeuw)

HD

error: Kopiëren mag niet!