Regering geeft goedkeuring aan herstructureringsplan Grassalco

De regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het herstructureringsplan van Grassalco NV. Dit besluit is genomen tijdens de regeringsraad vergadering van woensdag 24 augustus. 

Het clusterteam, dat door de regering benoemd was om Grassalco te begeleiding in het proces naar herstructurering, blijft bestaan. Dit team zal de regering maandelijks rapporteren over het implementatieproces van het herstructureringsplan. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen stelt, dat de regering reeds enige tijd bezig is met het weer gezond krijgen van Grassalco. 

Het bedrijf had eerder al een herstructureringsplan gepresenteerd aan de regering, maar de regering was daar niet helemaal content mee. Er werd vervolgens een clusterteam van ministers benoemd om het bedrijf te begeleiden in het proces naar herstructurering. Minister Abiamofo maakt samen met zijn collega’s Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) deel uit van dit team, terwijl ook minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning er zitting in had. 

Minister Abiamofo: “Het is een lang en leerrijk traject geworden met Grassalco. We hebben dat plan kunnen beoordelen en vandaag heeft de regering een besluit genomen, we hebben dat plan goedgekeurd.” Volgens de bewindsman is het document onder voorbehoud goedgekeurd, omdat de regering c.q. de cluster van ministers betrokken wil blijven bij de implementatie van het herstructureringsplan. 

“Dus dat wil zeggen dat wij het bedrijf niet alleen laten, wij willen geïnformeerd worden over de stappen die genomen zullen worden in de implementatiefase.” Het clusterteam zal hierover op maandbasis aan de regeringsraad rapporteren. 

  • Waar het plan uit bestaat is volstrekt onduidelijk. De Communicatie Dienst Suriname vermeldt geen woord over de inhoud van het herstructureringsplan, dat dus door de regering is goedgekeurd maar waarvan de inhoud kennelijk niet gedeeld mag worden met de samenleving…..

De regeringsraad heeft zich ook gebogen over de status van het plan vermeerderingsbedrijf InVitroPlants, dochteronderneming van Grassalco. Het voornemen is, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) meer betrokken wordt bij de activiteiten van deze onderneming. Er zal gewerkt worden aan een Memorandum of Understanding tussen Grassalco en het ministerie van LVV. Minister Abiamofo: “Alleen om ervoor te zorgen dat alle kennis in Suriname gebundeld wordt om dit dochterbedrijf een betere toekomst te kunnen bieden.”

“We willen ook een goed beeld zien van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf, zeker wanneer het bedrijf nu het besluit heeft genomen om de productie zo een beetje te gaan outsourcen. We willen een duidelijke tijdslijn zien van wanneer het bedrijf in de blauwe cijfers zal zijn. Al bij al zijn we tevreden en daarom heeft de regering het besluit ook genomen om dat plan goed te keuren.”

error: Kopiëren mag niet!