Gajadien (VHP): “Investeringsvriendelijkheid in het land zoek”

De investeringsvriendelijkeid in het land blijft nog zoek. VHP-fractieleider in de Nationale Assemblee, Asiskumar Gajadien, vindt dat de voornemens van de regering om productie en investeringen te stimuleren in de praktijk niet tot zijn recht komen.

Hij noemde donderdagmiddag 25 augustus in de Assemblee de lange wachttijden waar deskundigen uit het buitenland nog steeds mee geconfronteerd worden bij de aanvraag van een verblijfs- en werkvergunning. Buitenlandse bedrijven die in Suriname gevestigd zijn, maar ook Surinaamse bedrijven, laten vaker experts uit het buitenland overkomen om voor hen voor enige tijd werkzaamheden te verrichten. Echter nog steeds moet men lange procedures doorlopen voordat men een verblijfs- en werkvergunning krijgt.  

Volgens Asis Gajadien moet men maandenlang wachten voordat men de vergunningen krijgt. Niet zelden wordt men ook geconfronteerd met “tjoekoe’s” die gevraagd worden. De regering heeft beloofd, dat een clusterteam van ministers zich hierover zou buigen waarbij men op één plek alles geregeld kan krijgen. “Maar, tot nu toe blijkt in de uitvoering hiervan nog niets van terecht  te komen.”

Gajadien sprak donderdagmiddag tijdens de behandeling in de Nationale Assemblee van de ontwerpwet voor de invoering van Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW). De invoering van BTW beziet hij in het kader van de herziening van het totale belastingstelsel. Het gaat daarbij volgens hem niet alleen om het binnenhalen van inkomsten voor de overheid, maar ook om via belastingen produktieinvesteringen  en economische bedrijvigheid te stimuleren. Het belastingstelsel moet volgens hem vooral gericht zijn op het stimuleren van investeringen in het land.

Hij noemde in dit kader de dividendbelasting van 25% die voor bedrijven geldt. Deze belasting wordt geheven naast de inkomstenbelasting. Gajadien ziet de hoge belastingtarieven als belangrijke grondoorzaken van het wegblijven van buitenlandse investeringen. Buitenlandse bedrijven zijn alleen bereid in het land te komen investeringen via een aparte overeenkomst met de overheid, zoals de goudmijnmultinationals dat doen. Anders komen ze niet. Volgens Gajadien moet het belastingstelsel simpel gemaakt worden om investeerders aan te trekken.

In buurland Guyana is het zo, dat er lagere belastingtarieven gelden indien bedrijven hun winsten in het land herinvesteren. 

SS.

error: Kopiëren mag niet!