Patricia Etnel (NPS): “Keurig gedrag op de werkplek is niet strafbaar”

De ontwerpwet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid beoogt dat op de werkplek sprake is van keurig gedrag van zowel de werkgever als de werknemer. Een ieder dient zich op de werkplek veilig en beschermd te voelen.

De ontwerpwet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid die thans in de Nationale Assemblee in behandeling is, adresseert de subtiele gedragingen die net niet kunnen worden gekwalificeerd als geweld en seksueel geweld zoals in het Wetboek van Strafrecht staat omschreven. Maar, deze subtiele gedragingen zorgen er wel voor dat velen op de werkplek psychologisch eronder te lijden hebben en niet meer met plezier naar het werk gaan. Voor de werkgever leidt dit tot verminderde bedrijfsproductiviteit. 

Het Assembleelid Patricia Etnel (NPS) betoogde dinsdag tijdens het debat rond de wet, dat seksuele intimidatie vaak voorkomt op de werkplek. De wet is bedoeld om bescherming hiertegen te bieden en te voorkomen dat seksuele intimidatie op de werkplek zich voordoet.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan ongevraagde of ongewenste seksuele handelingen en gedragingen of de situatie waarin een persoon naar een derde persoon toe een ongevraagde of ongewenste seksuele toenadering zoekt.

Etnel zei. dat tijdens de behandeling van de ontwerpwet in eerste ronde in februari dit jaar is gebleken, dat er nogal wat onduidelijkheden bestaan over wat wel en niet mag op de werkplek en hoe men zich dient te gedragen. Deze onduidelijkheden doen zich niet alleen in de samenleving voor, maar ook bij leden van het parlement. Het Assembleelid voerde aan, dat men er gewoon voor moet zorgen dat men zich correct en keurig gedraagt op de werkplek. Zolang men zich keurig gedraagt, is er geen enkel probleem. “Keurig gedrag is niet strafbaar”, aldus Etnel. 

In de ontwerpwet worden gedragingen en handelingen omschreven die verboden zijn. Het biedt zowel de werkgever als de werknemer bescherming door aan te geven wat mag en niet mag op de werkplek, en hoe te handelen indien er een klacht wordt ingediend. De wet zal ervoor moeten zorgen, dat er een gedragsverandering plaatsvindt op de werkplek, waardoor een ieder zich beschermd en veilig voelt.

SS

error: Kopiëren mag niet!