Nog geen resultaten onderzoek onregelmatigheden op non-actief gestelde drs. Djoties Jaggernath

Onlangs bleek, dat drs. Djoties Jaggernath op non-actief is gesteld. De reden voor zijn op non-actief stellen zou een lichtje laten branden in zowel de tunnel van de toenmalige medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nieuw Nickerie als de rest van gemeenschap. 

Korte terugblik

In een brief die gericht was aan de heer Jaggernath wordt gesteld, dat er een onderzoek gaande is inzake onrechtmatigheden die voort zouden zijn gevloeid uit zijn handelingen. Hetgeen is opgenomen in het schrijven is dat het verboden was voor drs. Jaggernath om handelingen te verrichten namens het Mungra Medisch Centrum als medisch directeur, verder wordt het hem verboden om zich te begeven op de werkplek(ken) van het MMC en er is hem gevraagd om alle in zijn bezit zijnde eigendommen van het MMC in te leveren bij het stichtingsbestuur.

Antwoord algemeen directeur MMC

De algemeen directrice Shaista Abdul van het Mungra Medisch Centrum wil net als medisch directeur Jaggernath niet veel zeggen over het voorval. Ze geeft wel aan, dat de medisch directeur op non-actief is gesteld. Over het verloop van zaken kan ze momenteel ook niks zeggen. Ze doet de hoop uitspreken, dat er zo spoedig mogelijk een kleine verlichting in het verhaal komt, zo heeft ze Dagblad Suriname laten weten.

Geen opmerkelijke vooruitgang in onderzoek

Als arts was drs. Djoties Jaggernath verbonden aan de Regionale Gezondheidsdienst in Nieuw-Nickerie. In 2020 werd hij overgeplaatst naar het MMC. Hij geeft Dagblad Suriname te kennen, dat de overplaatsing geen gronden van onrechtmatigheden vertoonde. Op de vraag hoe het nu staat met het onderzoek, geeft hij de volgende reactie: “Nog steeds geen antwoord van het ministerie en het is nu reeds langer dan een maand, blijf intussen wel betaald in dienst van het MMC.”

Zoals eerder vermeld is drs. Jaggernath geruime tijd in dienst bij de Regionale Gezondheidsdienst geweest en hij wil nu graag terug. Het volgende deelt hij afsluitend aan Dagblad Suriname mee: “Ik heb intussen ook hervatting van mijn vestiging aan de Julianastraat 24 in Nieuw Nickerie aangevraagd, alwaar ik sinds 1996 mijn huisartsenpraktijk uitoefen, ook daar nu een maand verder geen antwoord op gehad.”

Drs. Jaggernath is al lang in het vak en geeft ook toevoegend aan het gesprek aan, dat hij al sedert 1994 als arts is beëdigd in de Republiek Suriname.

GW

error: Kopiëren mag niet!