Minister Ramadhin roept AZP bond op om staking op te schorten

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft via de pers de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gevraagd haar actie op te schorten. De minister stelt dinsdag 30 augustus weer bij elkaar te komen om de gesprekken voort te zetten. 

Er was afgelopen dinsdag een ontmoeting met de bond waarbij is gesproken over de eisen gesteld door de bond. De minister was dus verrast met het bericht dat de bond in beraad zou zijn.

Overigens vind de minister, dat het feit dat patiënten de toegang tot zorg moeten ontberen vanwege de actie onethisch is. Vooral de situatie met betrekking tot de dialyse heeft het ministerie ernstig gestoord. Er is bekend gemaakt door de voorzitter van het patiëntenorganisatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum, dat die afdeling behoorlijk heeft geleden. Vandaar dat de minister heeft aangegeven dit een onethische handeling te vinden van de vakbond, hetgeen hij afkeurt. 

“We komen niet aan het recht van protesteren, echter dien je rekening te houden met acute, spoedeisende, intensieve en urgente zorg. Vroeger bij acties werd er dispensatie verleend of een aangepast werkrooster gemaakt. Verpleegkundigen moeten ten alle tijden beschikbaar zijn voor de samenleving”, aldus de bewindsman.

Met de bond zijn volgens de minister een achttal afspraken gemaakt. Er is slechts één punt waarover geen duidelijke voortgang is bereikt. Dat is het punt van het implementeren van de loonreeks en uitstappen uit het FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) voor de zorg. De regering is zich ervan bewust, dat mensen beter gewaardeerd moeten worden, maar dit is een proces dat reeds 40 jaren loopt. Men wil een integrale oplossing hiervoor, zegt de minister. 

De andere zaken lopen reeds. De bond heeft onder andere bevestigd, dat de Covid-gelden zijn betaald. Op de agenda van de Raad van Ministers stond woensdag de goedkeuring voor 210 personeelsleden van het AZP die sinds 2010 niet in vaste dienst zijn genomen. Ook dat is opgelost. Er is een grondaanvraag vanuit de verpleging die loopt bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Volgens de minister kunnen andere aanvullende zaken nog met de directie van het ziekenhuis besproken worden en kunnen opgelost worden. “Echter ga je niet die hele samenleving onder druk zetten”, aldus minister Ramadhin.

NK

error: Kopiëren mag niet!