Interesse rond discussie over Kiesregeling groot bij DA’91

Het Wetenschappelijk Bureau van de politieke partij DA’91 heeft dinsdagavond in het Lalla Rookh Gebouw een publieke discussie gehouden met als thema ‘’De consequenties en mogelijkheden na onverbindend verklaren van de delen van de Kiesregeling”. De partij, en in het bijzonder het Wetenschappelijk Bureau, stelt zeer tevreden te zijn over het verloop van de avond. 

De interesse in het onderwerp blijkt groot te zijn, want niet alleen was de zaal vol, maar er waren ook ontelbare verzoeken voor live streaming van de avond zowel binnen als buiten Suriname. Tijdens de discussies was het niet de bedoeling de inzichten van de partij inzake het kiesstelsel te presenteren, maar een podium te bieden aan experts op bestuurskundig vlak, om vanuit hun expertise licht te doen schijnen over het thema.

“Voor ons als partij en met name ons Wetenschappelijk Bureau was belangrijk dat het duidelijk was en is dat met het oordeel van het Constitutioneel Hof, de aanpassing van het kiesstelsel onvermijdelijk is geworden. Mede vanwege het feit, dat de resultaten van verkiezingen en het daaruit voortvloeiend beleid van invloed zijn op het leven van elke burger van ons land, is het van essentieel belang dat de totale samenleving meedoet aan de discussie. Het is precies daarom dat het Wetenschappelijk Bureau deze discussie avond heeft organiseert”, zegt  de waarnemend coördinator van het Wetenschappelijk Bureau, Romeo Stienstra.

Uit de discussies zijn diverse voorstellen voortgevloeid voor hoe om te gaan met het oordeel van het Constitutioneel Hof. De rode draad is wel dat direct of indirect alle inleiders voorstander zijn van niet slechts de vervanging van de artikelen 9 en 24  in de Kiesregeling, maar van een totale herziening van het kiesstelsel.

Zo kwamen ideeën naar voren voor een Districten Evenredigheidsstelsel, een Landelijk Evenredigheidsstelsel en ook voor een combinatie van beiden. Opmerkelijk was ook, dat een van de inleiders stelde dat het initiatief bij de president ligt om een ontwerpwet aan de Assemblee te doen toekomen. Heel belangrijk was ook, dat aangetekend werd dat zonder correctie van de Kiesregeling in lijn met de uitspraak van het Constitutioneel Hof  er geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd. Het is dus zaak dat hier prioriteit aan gegeven wordt. Ook de weg langs welke het uiteindelijk besluit genomen kan worden kwam aan de orde. Volgens een van de inleiders is het zo, dat indien de stemmen tot tweemaal toe staken in de Assemblee, de president de zaak kan voorleggen aan de rechter. In het ander geval kan ook de VVV (Verenigde Volksvergadering) ingezet worden, eventueel na het houden van een Volksraadpleging.

Volgens partijvoorzitter Angelic del Castilho waren er veel positieve reacties ontvangen op de discussieavond. De samenleving heeft veel behoefte aan informatie en voeding voor gedachtewisseling, discussie en debat. Met deze eerste publieke discussie na het oordeel van het Constitutioneel Hof, is voldaan aan de behoefte van de brede samenleving. “En dit is pas het begin van de discussie.

Het bleek dinsdag ook, dat er nog meer ideeën leven in de samenleving en wij kijken ernaar uit dat die allemaal op tafel komen zodat de samenleving een goed geïnformeerde keuze kan maken voor wat het beste is voor ons land. Van diegenen die met de formele besluitvorming belast zijn zal geëist moeten worden dat zij doen wat in het belang is van de samenleving.

De partij zal vervolgens via de verschillende middelen de discussie in de samenleving door stimuleren. Ook zal de partij de regering en de Assemblee blijven aanspreken op haar verantwoordelijkheid en eisen dat zij zo snel mogelijk op een juiste en rechtvaardige wijze invulling geven aan de opdracht die voortvloeit uit het oordeel van het Constitutioneel Hof waarbij uitgegaan mag worden van een integrale wijziging van het kiesstelsel met medeneming van wet- en regelgeving voor financiering van politieke partijen.

“Met andere woorden zullen wij op het niveau van de gemeenschap werken evenals op het niveau van de gekozen democratische instituten ter verhoging en verdieping van de informatie evenals de realisatie van hetgeen DA’91 sinds haar oprichting bepleit, een rechtvaardig kiesstelsel”, aldus de voorzitter.

NK

error: Kopiëren mag niet!