‘Ernstige knelpunten binnen het Surinaams onderwijs’

Minister Levens: “Kritische rapporten zijn welkom, zodat wij ons werk beter kunnen doen”

De Inspectie Basisonderwijs heeft op 10 augustus een brief gericht aan de directrice van Algemeen Vormend Onderwijs (AVO), Sherida Zalman-Bergraaf, over ernstige knelpunten binnen het Surinaams onderwijs. 

De aandacht werd eerst gevraagd voor de nog niet geplaatste/geregistreerde leerlingen van het schooljaar 2021-2022. Volgens de informatie waren er nog geen plaatsingsmogelijkheden, landelijk, voor deze leerlingen gecreëerd. Plaatsing van leerlingen in kinderrijke gebieden is volgens de Inspectie Basisonderwijs nog steeds een groot probleem. Ook zijn er kinderen die al twee jaren geen onderwijs hebben genoten. De kinderen worden, indien zij een plaats vinden op een school, geplaatst met een enorme reken-, taal-, schrijf- en leesachterstanden.

De Inspectie Basisonderwijs geeft verder aan, dat de FIBOS (Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname) een schrijven had doen uitkomen, waarin werd aangegeven, dat zowel het cijferrapport als voortgangsrapport aan de leerlingen zou worden verstrekt. Hierdoor was er onduidelijkheid in het onderwijsveld ontstaan. Hieromtrent werd een schrijven naar de directrice en onderdirecteur AVO gericht, echter werd geen bericht ontvangen. 

Wat betreft de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 werd volgens een bekendmaking van AVO expliciet aangegeven, dat scholen bij de inschrijving rekening dienden te houden met het woonadres van de leerlingen, reeds ingeschreven leerlingen die een jongere broer/zus hebben en het werkadres van de ouder/verzorger. Het gevolg hiervan was, dat tal van scholen geen plek voor nieuwe inschrijvingen hadden voor overige kinderen, aldus de Inspectie.

Doorstromen

De Inspectie Basisonderwijs schrijft over het systeem van doorstromen, dat uit inspectiebezoeken en rapportage van schoolleiders is gebleken dat een groot aantal leerlingen eenvoudige korte zinnen, nog niet kan lezen en formuleren. 

“Door het systeem van doorstromen gaat de leerling naar de hogere jaren zonder de nodige en vereiste kennis en vaardigheden te bezitten. Wanneer een leerling ervaart, dat hij niet mee kan in de school, zal het zich onzeker en gedemotiveerd voelen en is de kans op wangedrag zeer groot”, schrijft de Inspectie.

Opmerkelijk is, dat het schoolverzuim ook zeer hoog is. Ook zouden de leerkrachten de lessen onvoorbereid verzorgen en een lakse houding hebben ontwikkeld. Verder melden steeds meer ouders zich aan bij de inspectie, omdat hun kinderen niet voldoen aan de vereisten van de leerjaar waarin zij zitten. Zij willen hun kinderen niet storten in een avontuur. 

Afschaffen GLO-toets

Over het afschaffen van de GLO-toets en het automatisch uitreiken van het getuigschrift wordt aangegeven, dat dit besluit in strijd is met de regel- en wetgeving. In 2021-2022 is de Inspectie geconfronteerd met het voortgangsrapport. Het cijferrapport, dat een wettelijke basis heeft, werd zonder gedegen consultatie of betrokkenheid van de Inspectie terzijde gelegd. “Het voortgangsrapport is niet uniform en is gevoelig voor subjectiviteit van de leerkracht”, stelt de Inspectie.

Ook zou er sprake zijn van onderwijsongelijkheid. Vanaf de versoepeling bezochten sommige leerlingen de school dagelijks en bij anderen werd het roulatiesysteem gehanteerd (groep A en B). Op FIBOS-scholen wordt de leerstof getoetst, terwijl dit op openbare scholen nauwelijks gebeurd. Verder hebben de leerlingen in het binnenland voor zo’n 3 jaar nauwelijks onderwijs genoten. 

De Inspectie Basisonderwijs maakte in het schrijven bekend, erg bezorgd te zijn over deze ontwikkelingen binnen het onderwijs en deed een dringend beroep op de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de nijpende situatie aan te pakken. Het schrijven werd ondertekend door de inspecteurs van Basisonderwijs en gezien door het hoofd van de Inspectie Basisonderwijs, Orwine Velanti.

Opmerkelijk is, dat op 20 augustus een bericht in de media verscheen, dat het hoofd van de Inspectie Basisonderwijs uit haar functie is ontheven. In het interview zou Velanti hebben aangegeven, dat zij zonder reden werd bedankt door de minister. Zij gaf aan, waarschijnlijk een obstakel te vormen binnen de vernieuwingen van het onderwijs.

Aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, is door de redactie van Dagblad Suriname gevraagd of dit te maken heeft met het schrijven van de Inspectie. Hierop antwoordt Levens: “Mevrouw Velanti is niet ontheven. We hebben haar nodig op een andere plek binnen ons ministerie. En dit verzoek aan haar om ons elders te helpen heeft niets te maken met het schrijven van de inspectie, anders zouden wij iedereen op het ministerie die zijn kritische bijdrage levert moeten opschuiven. Kritische rapporten zijn welkom, zodat wij ons werk beter kunnen doen.”

SK

error: Kopiëren mag niet!