Deel 4 – Ordening kleinschalige goudsector al jaren hoofdpijndossier dat maar niet goed geopend lijkt te worden

Brownsberg Natuurpark en nieuwe leiding Commissie Ordening Goudsector

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen worstelt om ordening van de kleinschalige goudsector op een effectieve wijze van de grond te krijgen. Daartoe is er een Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector, maar de werkzaamheden van deze commissie verlopen zeer gebrekkig. Het terugdringen van illegale goudwinningsactiviteiten kan hierdoor niet structureel plaatsvinden. Na controle operaties in gebieden met illegale goudwinningsactiviteiten, het verwijderen van goudzoekers, zien de autoriteiten lijdzaam toe hoe de goudzoekers de volgende dag alweer terug zijn. Er is voortdurend sprake van een kat- en muisspel, aldus de minister onlangs in De Nationale Assemblee.

Geen geld voor ordening goudsector

Hij maakte net zo’n krachteloze indruk als de ordening van de goudsector. Als enige structurele oplossing voor de problemen in het Brownsberg Natuurpark, dat al jarenlang zoetjesaan compleet wordt vernietigd, ziet hij het creëren van permanente controle posten met permanente bemensing. Maar, het geld hiervoor ontbreekt. Er wordt nu geroeid met de riemen die er zijn, aldus de bewindsman dinsdagmiddag  16 augustus in de Assemblee. De huidige Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector beschikt zelfs niet over voer- en vaartuigen. 

Ordenen goudsector is vechten tegen de bierkaai zonder effectief beleid

Al sedert 2010 wordt getracht de kleinschalige goudwinning te ordenen. In dat jaar werd ook een eerste presidentiële Commissie Ordening Goudsector in het leven geroepen die vervolgens een aantal moeilijke jaren doormaakte. En anno 2022 moet geconcludeerd worden dat het schier onmogelijk lijkt om die goudsector enigszins te ordenen. 

Stukje geschiedenis van ordening van kleinschalige goudsector

Dagblad Suriname dook in een stukje geschiedenis van de ordening van de kleinschalige goudsector. En dat stukje geschiedenis start ergens in 2010 met de installatie van de presidentiële commissie Ordening Goudsector en laat vervolgens tot de dag van vandaag een beeld van ad hoc ingrijpen zien, een beeld van een falend beleid, een beeld van slechte coördinatie en organisatie en een beeld van, dat werkelijk niets structureels van de grond is gekomen.

De commissie en het Brownsberg Natuurpark

De commissie heeft zo nu en dan goudzoekers her en der uit illegale goudwinningsgebieden laten verwijderen. Maar, dat bleek geen zoden aan de dijk te zetten, omdat de uitgezette goudzoekers in een mum van tijd weer terugkeerden en verder gingen met hun voor het milieu vernietigende werk. Dat was en is vandaag de dag het geval in het beschermde (!) Brownsberg Natuurpark dat onder beheer staat van de Stichting Natuurbehoud Suriname, Stinasu. Het unieke natuurgebied, wereldwijd geroemd vanwege haar biodiversiteit, is onder toeziend oog en met instemming van de overheid (lees: Commissie Ordening Goudsector) deels verwoest door illegale goudzoekers. Goudzoekers zijn er uit gezet, maar kwamen weer snel terug.

1.000 hectare Brownsberg Natuurpark cadeau aan illegale goudzoekers…

Uiteindelijk zag de commissie in het uitgeven van een stuk grond van het natuurpark aan porknokkers de beste manier om het probleem van de aanwezigheid van de vernietigende illegale kleinschalige goudzoekers in het natuurgebied op te lossen. Dat curieuze voorstel heeft de commissie in mei 2014 gedaan aan het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), waaronder Stinasu valt, de beheerder van het natuurpark. De overheid wilde 1.000 hectare grond in dat natuurpark toegewezen krijgen voor goudzoekers om legaal naar goud te mogen mijnen. Aan het zuidelijke deel van het natuurgebied zou ter compensatie een stuk gebied ter grootte van 4.000 hectare worden toegevoegd, als goedmakertje. Maar, op 15 november 2014 liet de nieuwe directeur van Stinasu, Lucien Tholen, weten geen hectare grond te willen afstaan aan goudzoekers. :Als we dat gaan doen, gaan we dweilen met de kraan open, want al worden er grenzen vastgesteld de goudzoekers zullen toch over de grenzen gaan:, aldus Tholen. 

Het werd het zoveelste plan van Dompig dat de grond in werd geboord. Opmerkelijk genoeg werd dat absurde plan wel gesteund door het WWF Guianas. Destijds WWF-woordvoerster Karin Spong zag het zelfs als een duurzame en realistische oplossing en zei op 17 mei 2014: “Vooral, omdat die ruim 1.000 hectare toch al helemaal vernietigd is door goudzoekersactiviteiten. En het feit dat er in het zuiden van het park 4.000 hectare bij komt, is positief.”

Dus, omdat een groot aantal hectares en dus een unieke biodiversiteit toch al kapot was gemaakt door de illegale porknokkers, zouden ze, als het aan de Commissie Ordening Goudsector lag, elders in het gebied een nieuw stuk grond hebben gekregen om vervolgens dat ook weer te vernietigen en dat zou in de ogen van het WWF een ‘duurzame’ oplossing zijn. Kennelijk zagen zowel de overheid als het WWF niet, dat met deze ‘oplossing’ een probleem zou worden verschoven naar de toekomst en ook nog eens letterlijk naar een ander deel van het natuurpark en dat dit natuurlijk dweilen met de kraan wagenwijd open zou zijn.

Vier jaren dweilen met de kraan open

Dweilen met de kraan open, dat is feitelijk wat de Commissie Ordening Goudsector de eerste vier jaren vooral heeft gedaan. Een aaneengeschakelde exercitie van mislukkingen, loze beloften. Het rendement liet zich nauwelijks zien en verantwoording afleggen door de leiding van de commissie (lees: Gerold Dompig) bleef achterwege. Dompig leek verantwoording afleggen uit de weg te gaan. Jaar- en financiële verslagen werden niet geproduceerd.

Dompig uit Commissie Ordening Goudsector

In december 2015 werd Gerold Dompig door president Desi Bouterse uit zijn functie ontheven. Zijn plaats werd ingenomen door Stanley Benschop, gewezen gewestelijk politiecommandant van het district Nickerie. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet hij het Korps Politie Suriname. Hij werd lid van het Managementteam van de in december 2010 opgezette presidentiële Commissie Ordening Goudsector. “Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze uitdaging, iets nieuws, iets anders. Ik zal een andere rol nu vervullen binnen het korps”, zei Benschop destijds. Onduidelijk bleef echter waarom de heer Dompig plaats moest maken voor iemand anders en waarom gekozen was voor Benschop als zijn vervanger en niet een deskundige op het terrein van kleinschalige goudwinning. 

Het was echter al enige tijd opmerkelijk stil rond de presidentiële Commissie Ordening Goudsector. De vraag rees dan ook of er nog wel iets op de goudvelden in het binnenland werd geordend. Maar, ook de vraag hoe het was gesteld met de registratie van goudzoekers en hun verplichtingen tegenover de Belastingdienst, werden er wel belastinggelden geïnd en zo ja, hoeveel?

In het laatste deel 5 de nieuwe Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector onder de regering Santokhi-Brunswijk.

PK

error: Kopiëren mag niet!