BiZa minister Somohardjo spreekt 19e Synode der EBGS toe

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft woensdag 24 augustus de synodalen van de 19e Synode der EBGS in de Wanicakerk toegesproken. De BiZa-bewindsman vond het een voorrecht om de toespraak te houden, aangezien hij ook de verantwoordelijkheid draagt over het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden. 

De Synode is een grote kerkvergadering, hoogste beleidsorgaan, waar afgevaardigden van alle instituten van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS), het beleid van de afgelopen drie jaren evalueren, maar ook doelgerichte  beleidsvoornemens voor de komende drie jaren formuleren.

Somohardjo is onder de indruk van de maatschappelijke betekenis en rol van de EBGS-kerk sedert 1778, bekeken vanuit de multi etnische en multi religieuze samenleving van Suriname.  “De EBGS heeft middels haar scholen, internaten, kindertehuizen (ontwikkelingsinstituten),  hospitalen en bejaardentehuizen (diaconale instellingen) en sportcentra, zich consistent ingezet voor  gemeenschapsontwikkeling welke een duurzame basis zijn voor welvaart en welzijn van ons geliefd Suriname”, zo sprak de minister.

Een van de belangrijke actuele items die volgens Praeses ds Desiré Peerwijk behandeld zal worden tijdens de Synode is de implementatie van de 24% aandelen bij Kersten die overgedragen moet worden aan de EBGS. Kersten was ontstaan vanuit het zendingswerk van de EBGS. Hij sprak de hoop uit dat deze slepende kwestie die al zeker 7 jaren duurt zo spoedig mogelijk juridisch wordt afgewikkeld.

De Synode duurt nog tot en met vrijdag 26 augustus en was maandag 22 augustus gestart. Tijdens de synode worden een nieuw Provinciaal Bestuur, een nieuwe Praeses en twee nieuwe Vice Praesessen gekozen.  Tijdens deze 19e Synode zal echter geen verkiezing plaatsvinden voor een nieuwe Bisschop, aangezien de EBGS al over drie Bisschoppen beschikt.

error: Kopiëren mag niet!