Uitvoering waterproject voor Nieuw Lombé, Kapasikele en Moejekiiki

De dorpen Nieuw Lombé, Kapasikele en Moejekiiki beschikken binnenkort over veilig en gezond drinkwater. In Nieuw Lombé werd dinsdag 23 augustus het startsein van een watervoorzieningsproject gegeven. Een delegatie onder leiding van minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gaf het startsein. 

Dorpsoudste Harry Fonkel heeft onder toezicht van de delegatie een plengoffer nabij de aangewezen locatie voor het waterstation gebracht.

Nieuw Lombé wordt als eerst aangepakt, omdat het een grotere bevolking heeft dan de dorpen Kapasikele en Moejekiiki. Ook is het water te Nieuw Lombé van betere kwaliteit en zullen er zo minder kosten voor de zuivering van het water mee gepaard gaan. Vanuit het hoofdstation te Nieuw Lombé zullen de twee andere dorpen worden voorzien van drinkwater.

Niet kosteloos

Volgens Abiamofo bestaat het binnenland uit meer dan 200 dorpen en heeft de regering als verantwoordelijkheid de dorpen die nog niet beschikken over veilig en gezond drinkwater daarvan te voorzien. De bewindsman benadrukte, dat ook de dorpsbewoners een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, voor wat betreft het zuinig omgaan met drinkwater. Hij merkte tevens op, dat de toegang tot het water niet kosteloos zal zijn. Voor de betaalstructuur zal een plan worden uitgezet. 

“De drinkwaterproblematiek van het binnenland is enorm. Het is tevens een uitdaging te beschikken over de financiële middelen om over te gaan tot de uitvoering van deze projecten”, sprak directrice Water, Gonda Asadang tijdens haar toespraak. Zij is zich ervan bewust, dat dit moment lang op zich heeft laten wachten. Asadang is opgelucht, omdat er nu schot in de zaak komt. Zij garandeerde de dorpelingen dat dit watervoorzieningsproject binnen afzienbare tijd zal worden afgerond. De NH-directrice deed daarbij een beroep op de dorpsbewoners niet slechts aan de kant te staan en toe te kijken hoe het project geschiedt, maar waar nodig de projectuitvoerders te ondersteunen zodat dit project succesvol kan worden afgerond.

Henry Kafe, Kapitein van Nieuw Lombé, zei de bewindsman dankbaar te zijn voor het initiatief, omdat het dorp na zo’n 13 jaren eindelijk zal kunnen beschikken over gezond en veilig drinkwater.

Met dit watervoorzieningsproject in de drie dorpen worden ruim 800 bewoners voorzien van drinkwater. Het hoofdstation bedraagt een watercapaciteit van 6000 liters. Het streven van de projectleiders is om dit project binnen 18 weken te hebben afgerond. Het naambord van dit project werd door de bewindsman en kapitein Kafe onthuld.

error: Kopiëren mag niet!