Geen stagnatie in beleid met vertrek Financiën-minister Achaibersing

Er is nog geen besluit genomen door president Chandrikapersad Santokhi in de kwestie van Financiën-minister Armand Achaibersing, die onlangs vanwege strikt persoonlijke redenen zijn portefeuille schriftelijk ter beschikking heeft gesteld. Een mondelinge toelichting van de persoonlijke omstandigheden en beweegreden van zijn ontslagaanvraag heeft de minister ook gegeven aan president Santokhi. 

De regering en het regeerteam zijn bezig met de afhandeling van de ontslagaanvraag van de minister. President Santokhi gaf maandag de Nationale Assemblee wel de verzekering, dat er alles aan gedaan wordt dat er continuïteit van bestuur en beleid zal zijn op het ministerie van Financiën en Planning.

Er zal ook voor gezorgd worden, dat er geen stagnaties optreden in de uitvoering van het beleid binnen de regering en op het departement. Wie daar ook als minister van Financiën en Planning komt, de regering zal ervoor zorgen dat het goede werk welke minister Achaibersing heeft verzet wordt voortgezet, zei Santokhi. Er komt spoedig een besluit. 

De president vroeg om redenen van privacy de persoonlijke omstandigheden en de beweegredenen van minister Achaibersing te respecteren.

Het vertrek van de huidige Financiën-minister komt wel in een periode vol financieel-economische uitdagingen waar de regering voor staat. Heel actueel is de wisselkoers problematiek. Vanuit de regering moeten heel binnenkort besluiten worden genomen, zoals rond de retentieregeling bij exporten en aanpassing van de deviezen uitvoerregeling. Vooral vanwege de prijsontwikkelingen in de wereld zijn de overheidsbestedingen flink gestegen, met als gevolg een groter tekort op de begroting. De maatregelen voor meer-inkomsten voor de overheid blijven vooralsnog uit. 

Het ministerie van Financiën zit midden in de voorbereidingen voor de nieuwe begroting voor het jaar 2023. Deze moet op 1 oktober aan het parlement worden aangeboden. De grote uitdaging bij de samenstelling van de nieuwe begroting is onder andere hoe het begrotingstekort terug kan worden gebracht conform de gestelde doelen van het IMF-programma. Voorts staat het behalen van de “targets” van het IMF-programma nog steeds centraal voor het ministerie van Financiën en Planning. 

In de tweede helft van september zal het IMF een besluit nemen over de resultaten van de derde en vierde kwartaal review. Een positieve review is verbonden aan geldovermakingen door het IMF aan Suriname. Het gaat om de derde en vierde tranchebedragen van rond de US$ 120 miljoen. 

Een andere grote uitdaging blijven nog steeds de onderhandelingen met de zogeheten Oppenheimer bondholders voor een schuldherschikking van de ondertussen tot US$ 800 miljoen opgelopen schuld.

SS      

error: Kopiëren mag niet!