Roy Bhikharie (PVP): “Niet IMF is het probleem, maar onze eigen bestuurders”

De Progressieve Verheffende Partij (PVP) vindt dat niet het IMF het probleem is, maar onze eigen bestuurders. PVP-leider Roy Bhikharie zegt dat het een misvatting is indien er vanuit wordt gegaan, dat het Internationaal Monetair Fonds de economische problemen van het land zou moeten oplossen. Het IMF ondersteunt slechts, terwijl de regering de problemen moet oplossen.

Bhikharie ziet de corruptie als hoofdoorzaak van de huidige economische problemen waar het land mee te kampen heeft. Indien de corruptie was aangepakt, ook in de andere landen waar IMF hulp geboden was, zouden de IMF-eisen succesvol zijn geweest. Zonder corruptie zou het bestuurlijk systeem goed functioneren, waardoor productie en werkgelegenheid bevorderd zouden worden. 

In Suriname wordt corruptie in stand gehouden door nepotisme, belangenverstrengeling en incompetentie. Dit ondanks de eis van het IMF om corruptie aan te pakken. Volgens de PVP-leider zijn in het Herstelprogramma de corruptieve praktijken duidelijk geïdentificeerd. Desondanks is niets hiertegen gedaan. Integendeel zien we het ene na het andere schandaal aan het licht komen.

In plaats van het Openbaar Ministerie in te schakelen, wordt geprobeerd om via presidentiële commissies deze schandalen te “coveren”. En terwijl het Openbaar Ministerie beweert onafhankelijk te functioneren, ziet het lijdelijk toe. Het IMF nu de schuld geven van de financieel-economische problemen in het land is volgens Bhikharie een onterechte poging om de regering, de Nationale Assemblee en het Openbare Ministerie vrij te pleiten. Met andere woorden, het beleid van het IMF hoefde niet als pijnlijk over te komen, indien de regering alle maatregelen tijdig had ingevoerd en het goede voorbeeld te geven door zelf in te leveren.

Dus, niet het IMF is het probleem, maar onze eigen bestuurders.

IMF ondersteunt slechts

IMF-gelden dienen onder meer als betalingsbalanssteun met als voorwaarde begrotingsdiscipline, zodat de Centrale Bank van Suriname vreemde valuta via de banken aan importeurs kan verkopen; dat investeringen gericht op werkgelegenheid en economische groei kunnen worden gepleegd en indienstneming van deskundigen ter verbetering van het openbaar bestuur en het management van investeringen kunnen plaatsvinden. 

Bhikharie noemt verder een sociaal vangnet om financiële hulp te kunnen bieden aan sociaal zwakkeren. Met het IMF is bovendien afgesproken, dat de regering de corruptie intensief en effectief moet bestrijden. Door het niet naleven van de gemaakte afspraken met het IMF komt er geen extra leenkapitaal, want Suriname gaat het niet kunnen terugbetalen. Volgens Bhikharie hoefde het afschaffen van subsidies geen prijsverhogend effect en waardedaling van de SRD tot gevolg te hebben.

Er is volgens de PVP-leider nimmer gesubsidieerd in Suriname. Slechts corruptie werd en wordt gefinancierd. Indien de corruptie was aangepakt zouden de IMF eisen succesvol zijn geweest.  

SS

error: Kopiëren mag niet!