MMC levert nog steeds geen optimale zorg aan Nickeriaanse gemeenschap

De zorg die door het Mungra Medisch Centrum (MMC), de enige grote ziekeninstelling in het district Nickerie, wordt aangeboden aan de Nickeriaanse gemeenschap is nog steeds niet wat het wezen moet. In gesprek met Dagblad Suriname geven burgers hun mening over de ontstane situatie.

Terugblik 

Medewerkers en patiënten van het Mungra Medisch Centrum hebben eerder al aangeklopt bij derden om hun misnoegen te uiten. Ze geven te kennen, dat ze de situatie niet meer aan kunnen, maar ook bedreigd worden met hun baan, indien ze willen praten erover. Een vorm van rancune, zo noemen ze het kort. Er is zelfs al met de president hierover gesproken in het ziekenhuis, maar tot nu toe is er weinig te merken.

Veel diensten stopgezet 

Zo geeft een patiënt te kennen, dat er weinig tot bijna geen diensten worden verleend door het MMC. Men heeft het hier dan over de afdelingen die vallen onder de poli. Bij de poli van het Mungra Medisch Centrum kan men terecht voor onder andere labonderzoeken, en na verwijzing door een arts. Men zit nu wel met een benodigde verwijzing, maar kan geen hulp krijgen en moet nu dus noodgedwongen richting Paramaribo voor hulp.  

Heel wat ontevreden burgers

Verschillende mensen vragen zich af waarom er zo weinig diensten geleverd worden aan de mensen die echt hulp nodig hebben, waarvoor het ziekenhuis dan daadwerkelijk bestaat. De mensen zijn boos, omdat ze niet optimaal kunnen rekenen op een goede gezondheidszorg die in principe van eminent belang is in een gemeenschap. 

Er is weinig mogelijkheid voor de mensen om een specialist te bezoeken. Vele specialisten trekken weg. Zelfs de Surinaamse verpleegkundigen trekken samen met de specialisten weg naar het buitenland, terwijl anderen van plan zijn om hun vertrek door te zetten.

De Nickeriaanse gemeenschap vraagt zich af wat er eigenlijk gebeurt met het MMC. Zelfs de diensten voor wat betreft het laboratorium zijn stopgezet. “Dit geeft een markante start van achteruitgang aan in het centrum”, zegt een medewerker van het ziekenhuis boos. 

De burgers roepen de algemene directrice van het MMC op om ze uit te leggen wat zich afspeelt in deze ziekeninstelling. 

GW

error: Kopiëren mag niet!