Hakrinbank doet aangifte van fraude

De Hakrinbank heeft aangifte bij de politie gedaan van fraude binnen haar instelling. De bank bevestigt dinsdagmiddag 23 augustus in een uitgebracht persbericht, dat bij de fraude die tijdens een interne controle is ontdekt, er geen gelden van klanten zijn ontvreemd.

De Internal Audit Department van de Hakrinbank is zelf bezig met een diepgaand onderzoek. Het doel is om de omvang van de fraude vast te stellen en de betrokkenen in kaart te brengen. 

De Hakrinbank heeft ook de nodige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en om de ontvreemde middelen terug te halen. 

Bij de politie is aangifte gedaan om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de betrokkenen. De Hakrinbank heeft het vertrouwen dat met beide onderzoeken de onderzoeksdoelen worden gerealiseerd en passende maatregelen getroffen zullen worden tegen betrokkenen. 

De Hakrinbank betreurt de fraude, maar benadrukt dat deze fraude de soliditeit van de financiële instelling niet aantast.

Aandeelhoudersvergadering over boekjaar 2020

Over een week wordt haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2020 gehouden. De jaarrekening, die op basis van IFRS grondslagen is opgemaakt, zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders ter goedkeuring. Ondanks dat 2020 een zeer uitdagend jaar was, is het resultaat positief en ziet de toekomst er gunstig uit.

error: Kopiëren mag niet!