Elk bedrijf is vrij juridische bijstand te kiezen

Momenteel zijn de vele perikelen rond de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) bij een ieder bekend. Geruchten ten aanzien van fraude, belangenverstrengeling, overdreven salariëringen zijn enkele zaken die bekend zijn gemaakt.

Dagblad Suriname heeft in een interview met Elleson Fraenk, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA), onder andere stilgestaan bij de keuze van de vliegmaatschappij om een buitenlandse advocaat in de arm te nemen om de rechtsbelangen te behartigen. 

Op de vraag wat de deken haar eerste opvattingen zijn met betrekking tot deze zaak geeft zij te kennen, dat elk persoon of bedrijf mag kiezen voor juridische bijstand die hij of zij vindt dat hem of haar het beste kan vertegenwoordigen. Men is niet verplicht om een Surinaamse advocaat te nemen. “Je bent vrij in de keuze in wie je bijstaat.”

“Veel expertise onder de zo’n 240 advocaten in Suriname”

De vliegmaatschappij zou zelf hebben aangegeven, dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met diverse advocatenkantoren zowel lokaal als internationaal, voor het opstellen en implementeren van een integraal reorganisatieplan. Echter zouden zij bij geen enkel Surinaams advocatenkantoor een geschikte kandidaat hebben gevonden. Volgens de deken zijn er ongeveer 240 advocaten in Suriname die over een heleboel expertise beschikken op allerlei gebieden.

“Ik weet niet wat de expertise was fir de SLM specifiek aan het zoeken was, dus kan ik niet zeggen of die wel of niet in Suriname aanwezig is. Wat ik wel kan zeggen is dat er onder de advocaten in Suriname heel veel expertise is.” Ook gaf de deken aan, dat de desbetreffende advocaat niet ingeschreven staat binnen de advocatenorde in Suriname.

Over geruchten als zou de advocaat in kwestie zelf een advocatenbureau hebben in Nederland en de vraag of dit de Orde misschien bekend is, stelde de deken daar geen uitspraak over te kunnen doen. Fraenk verduidelijkt niet te weten wat het rechtsverzoek en of expertise is van deze advocaat en ook niet te weten met wie of welke advocatenkantoor de SLM heeft gesproken. Tevens is het haar niet bekend of men een van de leden van de SOvA heeft benaderd. Doordat er binnen de advocatuur sprake is van geheimhoudingsplicht, wordt er onderling niet gesproken of iemand een rechtsverzoek heeft ingediend. “We zijn wel de Orde, maar het is ons niet bekend welke zaak bij welke lid is.”

In Suriname is het zo, dat de ere regels de advocaat verbieden om aan te geven wat de persoonlijke specialisaties zijn. Dat ere regels op dit gebied  een beetje verouderd zijn, daar is de deken zich zeker van bewust.

“Als de Orde is dit een issue waar we mee bezig zijn. De ere regels zijn vrij oud en er zitten enkele regels in waar wij opnieuw naar moeten kijken. Ook behoort het reclameverbod tot een van deze verouderde regels. In Nederland hebben zij het reclameverbod laten varen en daar mag je ook zeggen wat je specialisatie is. In Suriname werken we nog met de ere regels die door het Hof van Justitie indertijd zijn opgesteld”, zegt Deken Fraenk. Dit is een discussie die de leden moeten hebben willen zij komen aan moderne ere regels. Cliënten moeten vrij zijn om te vragen wat de specialiteiten en of kwalificaties zijn van een advocaat voordat zij deze nemen.

NK

error: Kopiëren mag niet!