Doekhie: “Burgers moeten ook scanderen in protesten dat meneer De Haan weg moet”

Na het nieuws dat door Leo Brunswijk bekend werd gemaakt, dat er bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, voor een jurist een bedrag van 17.500 euro per maand wordt betaald, is deze kwestie in opspraak gekomen. Ook de heer Rashied Doekhie, oud-NDP Assembleelid, die het al eerder had over meneer Paul de Haan, algemeen directeur van het bedrijf, heeft zijn mening gegeven over deze kwestie. 

Vaak gewaarschuwd via diverse media 

Doekhie is van mening, dat wat er toen door een hart werd gezegd, nu door vele harten wordt gezegd. Zo noemt hij deze situatie, waar hij het zeker een jaar geleden al over had. De algemeen directeur van SLM, Paul de Haan, moet weggehaald moet worden van zijn positie als het aan Doekhie ligt. Hij zegt dit, omdat hij vindt dat De Haan geen weet van het werk heeft dat hij nu wil doen. De vragen: “Wat is zijn verleden? Waarom is hij weggejaagd van zijn vorige werkplaats?  En vanwaar heeft men deze man gevonden?’, zijn vragen voor Doekhie die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven.

Doekhie vindt dat Surinamers doen alsof de witte man “God” is. 

“Nooit zou meneer De Haan de SLM in deze kwestie kunnen helpen”, zegt Doekhie boos. “Diaspora kapitaal zijn volgens hem de mensen die uit Nederland komen om het land leeg te roven. Dan komt men en dat zegt men, dat ze pro deo werk verrichten, dat is volgens hem het verhaal dat er verteld wordt. Ik werk pro deo, maar dan steel ik en ontvang uiteindelijk toch meer dan hetgeen ik betaald zou worden voor mijn baan”, geeft hij nog als voorbeeld aan. “Er wordt gestolen, dan zegt men dat er wordt geholpen”, aldus Doekhie in gesprek met Dagblad Suriname.

“President u bent op de hoogte van deze dingen. U was ooit politieman, stop met het benoemen van commissies, pak deze mensen aan en sluit op wie opgesloten moet worden.”

Schoon schip maken is van eminent belang

“Het niet wegjagen van de ministers die niet deugen zal ervoor zorgen dat uw schip zinkt”, haalt hij uit naar de president. “Meneer De Haan houdt het respect aan uzelf en stap toch op”, zegt hij kort.

De SLM is volgens Doekhie niet te redden met deze mensen die de leiding hebben. “Pleit voor de Surinamer die hard werken om een visum in orde te maken. U pleit liever voor de Surinamers, die weg zijn gegaan en hun krachten in Nederland geven en dat valt niet te accepteren.”

Constructie van mensen die het land naar de verdoemenis willen brengen

“Nadat De Haan door een vriend naar binnen was gebracht als algemeen directeur wordt nu diezelfde vriend geholpen, die ervoor heeft gezorgd dat hij daar is met een werk als bedrijfsjurist”, zegt Doekhie boos. “Het enige wat er wordt gedaan is het geld van Suriname eten.” Doekhie vindt dat er wordt gezorgd dat Suriname wordt vernietigd

Hij roept het volk ook op: “Het volk, wanneer u de straat op komt, neem ook mee De Haan naar huis moet en niet alleen de regering.  Na alles komt de SLM met een persbericht waarin alles wordt verdraaid. Men praat over geheimhoudingsplicht alhoewel men bezig is met het stelen van gelden die de burgers en de staat toebehoren.”

GW

error: Kopiëren mag niet!