Deel 1 – Ordening kleinschalige goudsector al jaren hoofdpijndossier dat maar niet goed geopend lijkt te worden

“Het is een totale flop” – “Het is een vloek”

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen worstelt om ordening van de kleinschalige goudsector op een effectieve wijze van de grond te krijgen. Daartoe is er een Commissie Ordening Goudsector maar de werkzaamheden van deze commissie verlopen zeer gebrekkig. Het terugdringen van illegale goudwinningsactiviteiten kan hierdoor niet structureel plaatsvinden. Na controle operaties in gebieden met illegale goudwinningsactiviteiten, het verwijderen van goudzoekers, zien de autoriteiten lijdzaam toe hoe de goudzoekers de volgende dag alweer terug zijn. Er is voortdurend sprake van een kat- en muisspel, aldus de minister onlangs in De Nationale Assemblee.

Geen geld voor ordening goudsector

Hij maakte net zo’n krachteloze indruk als de ordening van de goudsector. Als enige structurele oplossing voor de problemen in het Brownsberg Natuurpark, dat al jarenlang zoetjesaan compleet wordt vernietigd, ziet hij het creëren van permanente controle posten met permanente bemensing. Maar, het geld hiervoor ontbreekt. Er wordt nu geroeid met de riemen die er zijn, aldus de bewindsman dinsdagmiddag  16 augustus in de Assemblee. De huidige Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector beschikt zelfs niet over voer- en vaartuigen. 

Ordenen goudsector is vechten tegen de bierkaai zonder effectief beleid

Al sedert 2010 wordt getracht de kleinschalige goudwinning te ordenen. In dat jaar werd ook een eerste presidentiële Commissie Ordening Goudsector in het leven geroepen die vervolgens een aantal moeilijke jaren doormaakte. En anno 2022 moet geconcludeerd worden dat het schier onmogelijk lijkt om die goudsector enigszins te ordenen. Er zijn sinds 2010 diverse ‘clean sweep’ acties in het Brownsberg Natuurpark uitgevoerd, maar het was slechts een kwestie van pappen en nathouden. Vechten tegen de bierkaai. Ook werd getracht goudzoekers te voorzien van pasjes en ze belasting te laten betalen. Het waren vruchteloze pogingen in de strijd tegen anarchie in de goudvelden en goudzoekerskampen in het binnenland.

Stukje geschiedenis van ordening van kleinschalige goudsector

Dagblad Suriname dook in een stukje geschiedenis van de ordening van de kleinschalige goudsector. En dat stukje geschiedenis start ergens in 2010 met de installatie van de presidentiële commissie Ordening Goudsector en laat vervolgens tot de dag van vandaag een beeld van ad hoc ingrijpen zien, een beeld van een falend beleid, een beeld van slechte coördinatie en organisatie en een beeld van, dat werkelijk niets structureels van de grond is gekomen. In vijf achtereenvolgende delen publiceert Dagblad Suriname een globale terugblik op zo’n 12 jaren ordening van de kleinschalige goudsector en vandaag de dag blijkt nog steeds nauwelijks sprake van een geslaagde ordening.

Miljoenen Surinaamse dollars

Een van de eerste taken van de commissie werd het registreren van goudzoekers door vooral het verstrekken van een zogenoemde biomedische pas. Maar, wat die registratie en het verstrekken, tegen een forse betaling overigens, van die pas hebben opgeleverd is volstrekt onduidelijk gebleven. Verantwoording werd niet door de commissie afgelegd, terwijl er miljoenen Surinaamse dollars in het functioneren van de commissie werden gepompt. In de ontwerpbegroting 2013 van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen was ruim SRD 26 miljoen uitgetrokken voor de Commissie Ordening Goudsector en dat was ruim SRD 9.5 miljoen meer dan in 2012.

Bee (ABOP) in 2014: “Het is een totale flop”

Van veel toegezegde en beloofde zaken door de commissie is tussen 2010 en 2014 nauwelijks iets tot helemaal niets terechtgekomen. Op een moment klonk zelfs vanuit coalitie en oppositie in de Nationale Assemblee de roep om de commissie op te heffen. “De Commissie Ordening Goudsector heeft haar langste tijd gehad. Het is een totale flop waarin de Staat elk jaar steeds weer miljoenen stopt”, zei begin februari 2014 toenmalig coalitie Assembleelid Marinus Bee (ABOP). “De illegale porknokkers zouden een legale status krijgen en ook terrein om te werken. De Staat zou meer aan belasting innen uit deze kleinschalige goudsector. Niets hiervan is bereikt, het rendement evenaart de nul, terwijl we elk jaar zien dat er miljoenen worden opgebracht op de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor de ordening. Ik ben bereid de discussie aan te gaan met wie dan ook over de output. Een van de belangrijkste reden voor het falen van de ordening in de goudsector is ook dat het vertrouwen tussen het veld en de commissie totaal is geschaad.”

Asabina, BEP: “De Commissie Ordening Goudsector is een vloek”

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina liet 8 oktober 2014 via Dagblad Suriname weten: “De Commissie Ordening Goudsector is een vloek voor de goudsector. Waar de binnenlandbewoners met veel fanfare deze commissie hebben verwelkomd, blijkt dat ze nu opgescheept zitten met een regelrechte vloek.” Volgens de politicus bezorgt de commissie slechts problemen binnen de sector in plaats van dat zij de goudsector daadwerkelijk ordent. “Nog nooit heb ik zoveel roofovervallen en moorden meegemaakt op de goudvelden.”

Asabina hekelde vooral het feit, dat er te weinig werd gecommuniceerd met de belanghebbenden. “Ordening moet inhouden, dat het delven van goud in de illegale sfeer wordt gelegaliseerd. Maar, deze is nog steeds niet gerealiseerd. Ook is het onduidelijk wat de functie en de taakstelling zijn van de leden van de commissie die riante salarissen uitbetaald krijgen.” Er bestond volgens Asabina geen twijfel over, dat er met geld over de balk was gegooid ten behoeve van deze commissie

In het ‘Ontwikkelingsplan 2012 – 2016 – Suriname in Transformatie’ van de regering Bouterse-Ameerali daterend van februari 2012, is onder ‘III.5.1. Goud en Ordening Goudsector’ onder andere te lezen:

‘(…) De Regering zal op korte termijn een staatsbesluit slaan, betreffende de instelling van een investeringsfonds, ten behoeve van de ontwikkeling van de goudsector. Dit fonds zal het financieren van activiteiten in de sector die ondersteunend zijn naar de complete ordening en de duurzame ontwikkeling van de sector ter hand nemen. Kleine en middelgrote ondernemers alsook de overheid en Niet Gouvernementele Organisaties, NGO’s, zullen in aanmerking kunnen komen voor financiering van initiatieven en activiteiten, gericht op het opheffen van de chaotische, illegale en onveilige situatie in de goudrijke gebieden.’

Al op 6 november 2011 liet Gerold Dompig, voorzitter van de Commissie Ordening Goudsector, weten dat er een investeringsfonds moest komen om kleinschalige goudzoekers te voorzien van een financiering. ‘Er zijn nog wat haken en ogen hieraan. Wat doe je als de mijnbouwer failliet gaat of de lening niet kan betalen? Dit alles moet nog uitgewerkt worden en volgend jaar wordt het gepresenteerd”, aldus Dompig destijds. 

Inmiddels is het bijna september 2022 en van een fonds is nog steeds geen sprake.

In deel 2 loze beloftes, kwik en scalians.

PK

error: Kopiëren mag niet!