Totale samenleving moet deelnemen aan discussie wijziging kiesstelsel

Vanwege het feit dat de resultaten van verkiezingen en het daaruit voortvloeiend beleid van invloed zijn op het leven van elke burger in Suriname, is het van essentieel belang dat de totale samenleving deelneemt aan een discussie rond wijziging van het kiesstelsel. Elke burger moet begrijpen wat de consequenties zijn evenals de vele mogelijkheden om een goed oordeel te kunnen vellen.

In dit kader gaat het Wetenschappelijk Bureau van de politieke partij DA’91 een publieke discussie organiseren met als thema ‘’De consequenties en mogelijkheden na onverbindend verklaren van de delen van de Kiesregeling.’

In deze eerste discussie is het de bedoeling de consequenties en mogelijkheden zoals vanuit deskundige ogen gezien, met de gemeenschap te delen.

De inleiders zijn August Boldewijn, Lothar Boksteen en Eugène van der San, en zij zullen ieder hun licht laten schijnen over de materie.Wat betekent het oordeel van het Constitutioneel Hof voor de samenleving? Wat zijn de rechtsgevolgen die hieruit voortvloeien met name voor de kiezers organisatie  c.q. de kiezerslijsten? Is nu het moment voor een complete heroriëntatie op ons kiesstelsel?

De publieke discussieavond vindt plaats dinsdag 23 augustus in het Lalla Rookh gebouw. 

Op 5 augustus heeft het Constitutioneel Hof de rechtsvragen inzake de Kiesregeling zoals voorgelegd aan haar getoetst aan de Grondwet en bindende verdragsrechtelijke bepalingen.

Het oordeel van het Constitutioneel Hof luidde, dat artikel 9 en artikel 24 van de kiesregeling in strijd zijn met de bepalingen van de Grondwet alsmede met verdragsrechtelijke bepalingen.

NK 

error: Kopiëren mag niet!