DA’91-voorzitter niet onder de indruk van gratis werken voor de overheid

Jogi (VHP: “Die man heeft gepresteerd”

Het nieuws dat de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zijn functie neerlegt kwam als donderslag bij heldere hemel. Voor velen was het ook onbekend dat deze minister werkte zonder betaald te worden door de overheid. Bepaalde burgers vonden dat prijzenswaardig. Tenminste iemand die gratis voor de overheid werkt in deze crisistijd, reageerde enkelen na het horen hiervan. Maar, lang niet iedereen vindt dit een goede ontwikkeling wanneer personen in overheidsdienst werk verrichten zonder door de overheid betaald te worden.

De voorzitter van de buitenparlementaire partij DA’91, Angelic Del Castilho, noemt het “conflict of interest” en legt uit waarom. “Binnen goed bestuur is dit niet correct, omdat mensen die werken voor de overheid betaald moeten worden conform de wet en regelgeving.”

Eisen stellen
“Want op die manier kan je eisen aan de mensen stellen en consequenties verbinden aan hun handelen zodat wat ze doen in lijn is met wat de vereisten zijn.” Del Castilho benadrukt, dat wanneer mensen werken en daarvoor niet betaald worden het zo kan zijn, dat de overheid bij deze personen in het krijt staat. “En daaraan kunnen zij verschillende rechten ontlenen. Een van die zaken is dat je geen eisen aan ze kan stellen. Bovendien kunnen zij ook bepaalde zaken terugvragen, omdat ze toch niet betaald worden.”

Volgens Del Castilho speelt in zulke zaken ook mee, dat de werkgever al gauw het idee heeft dat er geen zware eisen gesteld mogen worden gesteld, omdat men toch niet wordt betaald. “Het is dus absoluut niet bewonderenswaardig dat een minister niet betaald wordt”, stelt Del Castilho. In andere bewoordingen verduidelijkt zij dat het feit dat er een salaris aan arbeid is gekoppeld er een ‘prestatieplicht’ tegenover staat door de betrokkene.

Reactie Jogi: “Achaibersing is man van allure, van normen en waarden”
Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi deelt de zienswijze van Del Castilho niet. Hij staat lijnrecht tegenover de visie van de DA’91-voorzitter. “Bij Achaibersing hebben wij vanaf het eerste moment gezien, dat hij iemand is van allure, van normen en waarden, van ethiek en moraal, het zijn zaken die bij hem hoog in het vaandel staan. Hij heeft ook zelf gezegd dat hij geen grappen maakt met zijn integriteit. Heeft Achaibersing niet gepresteerd in de afgelopen periode?”, vraagt Jogi retorisch.

“In de afgelopen twee jaren heeft Achaibersing ondanks de financiële crisis het land financieel geleid naar een situatie waarbij wij geen catastrofes hebben gehad en waarbij zelfs belastinginkomsten zijn verminderd, staatsinkomsten zijn verminderd om meer geld te kunnen geven aan loontrekkers en mensen die in loondienst zijn. Er zijn verhogingen gegeven, die man heeft onderhandeld met Lazard en met bondholders. Die man heeft gepresteerd, ondanks dat hij geen geld heeft genomen”, reageert Jogi tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!