Vaargeul Surinamerivier vereist meer diepgang

Verschillende stakeholders hebben de koppen bij elkaar gestoken in het kader van het verder verdiepen van de vaargeul in de Surinamerivier. Tijdens een workshop donderdag 18 augustus in hotel Torarica, is gesproken over de noodzaak voor verdere verdieping en de voordelen die daarmee gepaard gaan. De workshop was bedoeld om stakeholders te informeren over de op handen zijnde baggerwerkzaamheden, toekomstplannen op dit gebied en om de behoefte vanuit de maritieme sector vast te stellen.

In maart 2022 hebben Nederlandse baggermaatschappijen Boskalis/De Boer een diepte bereikt van 4.5 meter. De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf de territoriale wateren over een strekking van 68 kilometer tot en met Domburg.

Momenteel is het proces voor aanbesteding gaande om de vaargeul ingaande december 2022 te verdiepen naar 5.5 meter. Indien Suriname optimaal wenst te profiteren van de economische voordelen, is verdere verdieping van de vaargeul van de Surinamerivier vereist. Dit hebben verschillende overheidsvertegenwoordigers benadrukt.

Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), heeft tijdens zijn presentatie aangegeven, dat bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie in Suriname, een diepere vaargeul voor hun schepen behoeven. Simultaan met de volgende fase van baggeren zal wetenschappelijk onderzoek verricht moeten worden om na te gaan welke diepte verantwoord is.

Er zal ook nagegaan moeten worden wat de sociaal maatschappelijke impact daarvan zal zijn op de samenleving, bijvoorbeeld de vissers. Daarnaast zal nagegaan worden wat de effecten zullen zijn op het milieu.

De MAS-directeur benadrukte, dat het baggeren bedoeld is om de economie van Suriname duurzaam te stimuleren, wanneer het aankomt op de in- en uitvoer van goederen. Het uitdiepen is een van de randvoorwaarden om meer investeerders te trekken naar Suriname.

Met het baggeren tot een diepte van 4.5 meter is de maximale invaardiepte bij vloed 7.3 meter. In de nog te komen fase voor baggeren tot 5.5 meter zal de maximale invaardiepte op 8.3 meter komen.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken noemde de presentatie overduidelijk. “Bij dit project is er sprake van een perfecte PPP, daar de baggeraar het project vooraf financiert. De gebruikers betalen voor het gebruik van de vaargeul en daarmee worden de investeerders terugbetaald. De overheid komt nauwelijks in,” aldus de bewindsman. Daarnaast is ook een consortium van lokale banken ingekomen met aanvullende financiering, omdat het baggermateriaal zo’n tweemaal meer was, dan in eerste instantie was vastgesteld.

Voor de volgende fase zullen lokale banken inkomen met de volledige voorfinanciering.

error: Kopiëren mag niet!