SRD 385.000 vergoeding per maand

Het is te betreuren, dat een minister die in beginsel goed werk heeft gedaan, zijn functie neerlegt. We hebben deze situatie eerder gehad. Wanneer een Financiën-minister zonder echt in een affaire te zijn betrokken zijn functie neerlegt, dan betekent het 1 ding: de minister kan zich niet vinden in het financieel beleid dat door de regering is geformuleerd. Dit heb je wanneer de regering geld verspilt en geen prudent beleid voorstaat. Dit doen ministers om te voorkomen dat ze aan het einde de schuld krijgen van een disaster. Want deze regering stevent wel af op een disaster. Een van de vele voorbeelden zullen we vandaag kort bespreken. 

In het programma Mmanting Taki is door een RvC-lid van de SLM dat goed geïnformeerd behoort te zijn, een boekje opengedaan over hoe er met belastinggeld wordt gestoeid in een bedrijf dat op de rand van afgrond balanceert… en in een failliet land dat niet eens zijn schulden kan afbetalen. Het is allemaal baldadig wat er in het land aan de gang is. Suriname verschijnt steeds in publicaties waarin duidelijk wordt dat de inflatie in Suriname super hoog is, dat de armoede toeneemt en dat de economie totaal vastzit als in drijfzand. Er is door deze regering belooft dat men een eind zou maken aan het verspillen van belastinggelden, corruptie en bevoordeling van personen dicht bij de regering. Maar het schijnt dat men versneld het tegenovergestelde aan het doen is. 

Naar het schijnt is door de directeur van SLM een contract gesloten met een jurist / juridisch bedrijf om de organisatie van de SLM juridisch te begeleiden. Nu moeten wij daarop stellen, dat er veel advocaten in Suriname aanwezig zijn die tegen een redelijke prijs de reorganisatie kunnen begeleiden. Het moeilijkste in de reorganisatie van de SLM is niet het juridisch gedeelte, maar de strategische positionering van het bedrijf. Dat is werk waarvoor een directeur is aangetrokken. We hebben een rapport gezien dat gerust getypeerd kan worden als flutwerk. Een persoon van middelbare leeftijd die een gemiddelde algemene ontwikkeling heeft en goed kan googlen, schrijft zo een rapport binnen een half uur. Er is dus geen strategie om de SLM te redden, maar wat wel duidelijk is, is dat SLM wil blijven vliegen. Wat kwalijk is, is dat reserves van andere bedrijven worden gebruikt om deze vluchten mogelijk te maken. 

Het gebrek aan een strategie van de SLM is dat het kan leiden tot de ondergang van andere bedrijven. Deze reserves van de andere bedrijven wordt voor consumptieve doeleinden gebruikt. Dus ondanks dat er geen strategie is, zou een juridisch adviseur zijn aangetrokken zonder dat de RvC daarvan op de hoogte is. Het RvC-lid heeft aangegeven dat hij gevraagd heeft naar de betrokkenheid van een juridisch adviseur in het bedrijf en of hij betaald wordt. De directeur zou daarop hebben gezegd dat er wel een juridisch adviseur is, maar dat die niet wordt betaald. Het RvC-lid is geen inzage gegeven in de overeenkomst door de directeur, maar hij heeft er op den duur toch inzage in gehaald. Daaruit blijkt dat de adviseur, iemand dichtbij de president, Euro 17.500 per maand verdient voor juridische diensten aan de SLM. De directeur zou deze overeenkomst hebben getekend. Op den duur bleek ook, dat de SLM-directeur had gelogen: want de adviseur is betaald: in totaal in de orde van Euro 26.200 oftewel SRD 2.8 miljoen. Zo worden de mensen dichtbij het kabinet weer slapend miljonair. Maar. men moet weten: het is vervloekt geld dat men in zijn zak stopt. Er kleeft bloed van kleine Surinaamse kinderen die recent zijn overleden aan dit corruptigeld.

Mag de directeur zonder medeweten van de RvC zou een duur contract tekenen? We dachten van niet, want al zouden de procuratieregels dat toelaten, dan nog zou de directeur, gelet op de failliete situatie van de SLM, de RvC daarin moeten kennen. De juridisch adviseur is lid van het crisisteam van de SLM. Is het correct en volgens de regels van good corporate governance dat een lid van een crisisteam werkt naar zichzelf doorverwijst en laat uitbesteden? Dit lid van het crisisteam doet dan zijn werk via een omweg betaald als consultant. Dit is een zeer voorkomende vorm van conflict of interest. Uit de informatie blijkt, dat de juridische adviseur een in Nederland ingeschreven BV inzet voor de juridische diensten. De vraag rijst of er geen meer goedkopere opties zijn om de SLM te reorganiseren. Het is geen ingewikkelde juridische job en er zijn genoeg Surinaamse advocaten die het werk voor vele malen minder kunnen klaren. De Staat is eigenlijk door de SLM en de juridisch adviseur/lid van het crisisteam, opgelicht. En dat in tijden waar protesten in het land gaande zijn en burgers ampers kunnen eten, omdat Suriname in de top 10 van de wereld staat van de landen met de hoogste voedselinflatie. Wij vinden dat er hier sprake is van belangenverstrengeling door iemand die veel vertrouwen geniet op het Kabinet van de President en dat deze persoon daardoor moet worden ontlast, omdat hij een voortzetting is van het NDP-systeem. 

Wij vinden ook, dat er maatregelen moeten worden getroffen tegen de SLM-directeur die gelogen heeft tegen de RvC. We zitten nu op de helft van deze regeerperiode en de deze regering is niet begonnen om inhoud te geven aan de eerste en grootste belofte die ze heeft gedaan: het stoppen en bestrijden van corruptie.

Wanneer komt de uitvoering van de Anti-Corruptiewet? Wanneer komt de Wet Openbaarheid van Bestuur?

Wanneer vindt een zuivering plaats in het centrum van het bestuur? 

In elk geval zullen deze affaires een ‘silent majority’ waarin een groot deel van het echte kader zit, triggeren en zal uiteindelijk een politieke beweging ontstaan die met links en rechts zal afrekenen. En dan denken we niet aan de simplistisch denkende en schreeuwende mensen die nu op de barricades staan. In het geval van de SLM moet bepaald worden of er sprake is van corruptie. We denken van wel. En dan moeten er maatregelen volgen. De consequenties zijn er al voor de politieke elite / orde die nu aan de macht is.

error: Kopiëren mag niet!