Opinie: Het schrijven van artikelen over Suriname

Inleiding

President Santokhi heeft diverse keren via de media en (online-) bijeenkomsten aangegeven, dat de Surinaamse Nederlanders, die iets voor Suriname willen betekenen het vliegtuig moeten nemen en zich moeten aanmelden. Hij heeft niet gezegd waar de Surinaamse Nederlanders zich moeten aanmelden. 

U begrijpt het al. De Surinaamse Nederlanders houden niet van zulke praatjes. Zij zijn goed opgeleid en hebben hun sporen in Nederland verdiend. Op hun vakgebied zijn zij een kei. Zij willen hun diensten aanbieden om Suriname, hun moederland, te helpen. Suriname is een arm land en heeft geen geld om dure consultants in te huren. De Surinaamse Nederlanders bieden hun diensten gratis aan. Wel willen zij een vergoeding voor hun vliegtickets hebben en dekking van de appartementskosten tijdens de duur van hun werkzaamheden.

Onvoldoende deskundigen

De regering Santokhi/Brunswijk is al twee jaren aan de macht. De ministers geven keer op keer aan, dat zij onvoldoende kader op hun ministeries hebben en daardoor hun werkzaamheden niet naar behoren kunnen uitvoeren. De vraag blijft: Waarom roepen de ministers de hulp van de Surinaamse Nederlanders dan niet in? Zijn de managementteams van de ministeries bevreesd voor de Surinaamse Nederlanders? Zo ja, waarom?

De Surinaamse Nederlanders zijn heel betrokken met Suriname. Zij willen hun krachten geven om de werknemers te helpen. De Surinamers hoeven niet bang te zijn, dat zij hun banen zullen verliezen. De Surinaamse Nederlanders komen alleen helpen en vertrekken na een korte periode weer uit Suriname. Zij brengen hun kennis en ervaring gratis over aan de werknemers in Suriname. Deze vorm van kennisoverdracht is voor de Surinaamse overheid echt een geschenk uit de hemel, gelet op de precaire financiële positie van Suriname. De Surinaamse Nederlander spreekt dezelfde taal als de Surinamer. Hij of zij kent de gewoontes van de Surinamer en kan op een goede manier ermee omgaan. Het inhuren van een dure consultant is voor Suriname veelal geen oplossing. 

Deksel op de neus krijgen

Stichting FinanceSuriname en Stichting Overdracht van Kennis en Ervaring (OKE) Nederland/Buitenland hebben zich jarenlang ingezet om de economie van Suriname een boost te geven. In 2008 is Stichting FinanceSuriname gestart met de promotie voor Suriname. Heel veel werk verzet om de werkgelegenheid in Suriname te verbeteren. Tien jaren lang congressen in Nederland georganiseerd om de Nederlandse bedrijven te enthousiasmeren werkzaamheden naar Suriname te verplaatsen (outsourcing & offshoring). Vele handelsmissies naar Suriname georganiseerd. Ook congressen in Paramaribo en Suriname georganiseerd om de Surinamers en Surinaamse bedrijven voor te bereiden op de samenwerking met de Nederlandse bedrijven. 

Stichting Overdracht van kennis en Ervaring (OKE) Nederland/buitenland heeft positieve ervaringen met het Surinaamse bedrijfsleven. De bedrijven staan open om de deskundigen uit Nederland te ontvangen. 

De Surinaamse overheid heeft tot op heden geen interesse getoond. De Surinaamse Nederlanders zijn teleurgesteld in de houding van de Surinaamse regering, daar deze regering duidelijk had gemaakt Suriname te willen opbouwen met de Surinamers en de mensen uit de diaspora.

De personen uit de diaspora, die klaar stonden om naar Suriname te vertrekken, hebben het deksel op hun neus gekregen. Dat geldt ook voor de twee hiervoor vermelde stichtingen.

Artikelen 

Vele Surinaamse Nederlanders volgen het nieuws in Suriname op de voet. De slechte economische situatie, waarin Suriname verkeert, doet hen heel veel pijn. Dagelijks lezen vele Surinaamse Nederlanders, die in Suriname zijn geboren, de online kranten. Sommige Surinaamse Nederlanders luisteren naar de Surinaamse radiozenders en naar de Surinaamse -Nederlandse online radiozenders. Zij krijgen bij sommige radiostations de gelegenheid hun meningen te ventileren. Vaak hoor ik de Surinamers zeggen, dat de Surinaamse Nederlanders zich niet moeten inlaten met de situatie in Suriname. Dan hoor ik de Surinaamse Nederlander zeggen: “dat is een mooie boel, het diaspora-geld willen de Surinamers wel hebben, maar de diaspora mag niet zijn of haar mening geven”.

Het kritisch volgen van deze huidige regering, die een failliete boedel had overgenomen van de vorige regering met een schuld van 4 mrd USD, moet juist gezien worden als steun door een groot deel van de Surinaamse Nederlanders. De diaspora wil namelijk, dat het goed gaat met elke inwoner in Suriname.

Ik schrijf artikelen namens de twee hiervoor vermelde stichtingen, zijnde twee rechtspersonen.

Vaak krijg ik van de Surinamers te horen, dat ik in Nederland woon en niet met Suriname moet bemoeien. De mensen, die dat tegen mij zeggen, kan ik niet duidelijk maken, dat de twee hiervoor vermelde stichtingen onafhankelijk zijn, rechtspersonen zijn en verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de artikelen. De artikelen hebben ten doel om de regering aan het denken te zetten en een beleidswijziging eventueel door te voeren. Een kritisch artikel komt niet altijd goed over bij (sommige) regeringsfunctionarissen. 

Hoe nu verder?

Stichting FinanceSuriname en Stichting Overdracht van Kennis en Ervaring (OKE) Nederland/Buitenland zullen een pas op de plaats maken voor wat betreft het schrijven van artikelen over Suriname. Wel zal er wellicht artikelen verschijnen over andere onderwerpen.

Namens de twee hiervoor vermelde stichtingen bedank ik alle lezers voor het lezen van de artikelen van de twee stichtingen, die zijn gepubliceerd in de dagbladen van Suriname, de online kranten van Suriname en de online kranten in Nederland. De redactie van de dagbladen in Suriname, de redactie van de online kranten in Suriname en de redactie van de online kranten in Nederland bedank ik heel hartelijk voor het plaatsen van de artikelen.

Dit waardeer ik zeer.

Stichting FinanceSuriname

Stichting Overdracht van Kennis en Ervaring (OKE) Nederland/Buitenland

Dennis Lapar, directeur

error: Kopiëren mag niet!