EZ houdt verkoopdag in verband met 75-jarig bestaan

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) heeft in het kader van haar 75-jarig bestaan op haar terrein woensdag 17 augustus een “MiniBizz Salesday” gehouden. Het doel ervan was om zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid te bieden om hun producten en diensten te promoten en ten verkoop aan te bieden. Een 20-tal ondernemers heeft deelgenomen aan deze verkoopdag. De ‘salesday’ werd door minister Rishma Kuldipsingh voor geopend verklaard. 

Het Directoraat Ondernemerschap heeft een facilliterende en ondersteunde rol naar ondernemers toe. “Daarom ondersteunt het ministerie van EZ het ondernemersklimaat te allen tijde,” benadrukte waarnemend directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera.  Zij gaf verder aan, dat ondernemers veel uitdagingen hebben, maar ook eigenschappen bezitten om door te zetten om succes te boeken.

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt, dat het ministerie alle beleidsgebieden gaat ontwikkelen, maar dat er prioriteiten zullen worden gesteld. Eén van de prioriteiten is ondernemerschap stimuleren en bevorderen.

Ook zal het beleidsgebied technologische innovatie worden aangepakt voor onder meer business innovatie. Naar aanleiding hiervan zullen zoveel als mogelijk Surinaamse producten worden gepromoot en worden klaargemaakt voor de export.

Tenslotte heeft minister Kuldipsingh haar hartgrondige dank uitgebracht aan het totaal personeel, die ondanks de vele uitdagingen, een bijdrage levert om het ministerie draaiende te houden. Ook heeft de minister een dankwoord gericht aan de ondernemers, die het ministerie ondersteunen door met name te participeren aan de salesday.

error: Kopiëren mag niet!